Head’s up — MassLegalHelp is getting a new look!

At the beginning of March, we will be relaunching this website with a brand-new look. You may notice some things moved around, but our main content will stay the same. We hope the improved design will make it easier to find what you are looking for.

 

Gửi câu trả lời

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute, cùng sự hỗ trợ từ các văn phòng dịch vụ pháp lý tại Massachusetts
Sự xem xét lại Tháng Một 2022

Khi bạn nhận được một Giấy triệu tập tóm tắt quy trình và khiếu nại, gửi câu trả lời sớm nhất bạn có thể.

Sử dụng câu trả lời để:

  • Bảo vệ quyền lợi của bản thân,
  • Giải thích với thẩm phán lý do chủ nhà không nên trục xuất bạn và
  • Nói với thẩm phán điều gì chủ nhà đã làm sai.

In tập sách này và làm theo những hướng dẫn để hoàn thành câu trả lời của bạn.

Hoặc sử dụng công cụ là biểu mẫu trả lời Sự bào chữa cho việc trục xuất của Massachusetts (MADE) miễn phí trực tuyến: GBLS.org/MADE

Tìm kiếm trợ giúp pháp lý

Tập sách này không thay thế cho một luật sư.

Cố tìm kiếm một luật sư. Truy cập MassLegalHelp.org/find-legal-aid

Một số các văn phòng Dịch vụ pháp lý tại Massachusetts có các văn phòng có thể giúp bạn với các câu trả lời của bạn. Liên hệ chương trình dịch vụ pháp lý địa phương của bạn để tìm hiểu thêm về các văn phòng này.

Một số tòa án có chương trình Luật sư cho một ngày. Chương trình cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí cho ngày hầu tòa của bạn.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý