Bạn đang ở đây

Yêu cầu Tiền nuôi con thông qua Tòa án về Gia đình và Di chúc

  1. Tôi phải làm thế nào để xin được một án lệnh Tiền nuôi con?
  2. Nếu tôi đã kết hôn với người kia, tôi có thể nộp đơn kiện loại nào?
  3. Nếu tôi không kết hôn với người kia, tôi có thểi nộp đơn kiện loại nào?
  4. Tôi có phải khai một loại đơn kiện dành riêng cho trường hợp có bạo hành     gia đình xảy ra không?
  5. Tôi còn cần phải làm gì nữa để có được án lênh tiền nuôi con?
  6. Có hay không các lệ phí tòa án liên quan đến việc xin án lệnh tiền nuôi con và tôi có thể làm gì nếu tôi không đủ khả năng trả cho những chi phí đó?
  7. Nếu tôi đã nộp đơn xin ly hôn, tôi có phải chờ cho đến khi tôi được ly hôn thì tóa án mới xem xét phê chuẩn án lệnh tiền nuôi con?

Tôi phải làm thế nào để xin được một án lệnh tiền nuôi con?

Để bắt đầu thủ tục xin một án lệnh tiền nuôi con bạn cần nộp đơn theo mẫu in sẵn do tòa án cung cấp.

Nếu tôi đã kết hôn với người kia tôi có thể nộp đơn kiện loại nào?

Nếu bạn đã kết hôn với bên cha hoặc mẹ kia và bạn vừa muốn ly hôn với người đó vừa muốn được tiền nuôi con, bạn cần nộp Đơn xin Ly hôn,
Nếu bạn đã kết hôn với bên cha hoặc mẹ kia nhưng bạn không muốn ly hôn với người đó, bạn có thể nộp một Đơn xin tiền nuôi con cho trường hợp Ly thân (Luật chung của tiểu bang Massachusetts, Chương 208, Điều 32) hoặc Đơn xin Tiền nuôi con or a Complaint for Support (Luật chung của tiểu bang Massachusetts, Chương 208, Điều 32F).

Nếu tôi khôngkết hôn với người tôi có thể nộp đơn kiện loại nào?

Nếu bạn không kết hôn, bạn có thể nộp một Đơn xin xác lập quan hệ cha con hoặc một Đơn xin Tiền nuôi con, quyền trông coi, quyền thăm viếng (Luật chung của tiểu bang Chương 209C).

Liệu tôi có thể nộp một loại đơn kiện dành riêng cho trường hợp có bạo hành gia đình xảy ra?

Dù bạn có kết hôn với bên cha hoặc mẹ kia hay không, nếu có bạo hành gia đình xảy ra, bạn có thể yêu cầu một án lệnh tiền nuôi con trên mẫu Đơn xin Án lệnh Phòng chống Lạm dụng Chương 209A Luật chung của tiểu bang Massachusetts (“lệnh tránh xa”). Bởi vì nhận được tiền nuôi con sớm nhất có thể được là vô cùng quan trọng để bạn có thể cách ly an toàn từ người đã gây ra bạo hành, việc dùng Chương 209A để xin một án lênh Tiền nuôi con có thể rất có lợi,

Tôi còn cần làm gì nữa để có được một án lệnh tiền nuôi con?

Bạn cần nộp một bản tường trình tài chính, là một mẫu đơn chính thức của tòa án vô cùng quan trọng và nghiêm túc. Trong bản tường trình tài chính của mình, bạn cần đưa ra thu nhập, các khoản chi tiêu, tài sản, trương mục ngân hàng và các khoản nợ của bạn. Bợi vì bạn ký tên trong bản tường trình tài chính với một cam đoan nói sự thật, bạn có thể sẽ phải nhận hình phạt do tòa án đòi buộc nếu bạn đưa ra cấp bất cứ thông tin sai nào trong bản tường trình. Mỗi lần tới một cuộc nghe về vấn đề tiền nuôi con, bạn đều phải nộp một bản tường trình về tài chính.

Bạn cũng phải thu xếp để có được một đơn kiện và lệnh triệu tập bởi một quận trưởng hoặc một cảnh sát; điền, nộp và tuân theo một Kiến nghị bằng văn bản Án lệnh Tạm thời về Tiền nuôi con; đồng thời làm hẹn cho một cuộc nghe để bạn đệ trình bản Kiến nghị cho tòa án. Bạn cũng phải đáp ứng bên cha hoặc mẹ kia bằng một thông báo thích đáng và đúng lúc về ngày, giờ và địa điểm của cuộc nghe.

Có hay không các lệ phí tòa án liên quan đến việc xin án lệnh tiền nuôi con, và tôi có thể làm gì nếu như tôi không có khả năng trả cho những lệ phí đó?

Đơn xin Ly hôn và Đơn xin tiền nuôi con cho trường hợp Ly thân có đòi hỏi llệ phí đơn xin; những đơn xin khác không đòi hỏi lệ phí. Có một lệ phí trả cho môt quận trưởng hoặc những viên chức khác cho việc phụng sự đơn xin,  triệu tập và cấp những giấy tờ tòa khác. Nếu bạn đang nhận trợ cấp vì thu nhập thấp, bạn có thể được miễn lệ phí đơn xin và tiểu bang sẽ trả những chi phí cho việc lo giấy tờ. Để được miễn lệ phí đó, bạn cần điền một mẫu đơn gọi là Bản trình bày Hoàn cảnh (Affidavit of Indigency) và được một nhân viên thích hợp của tòa án phê chuẩn, thường là một trợ lý chứng thực.

Nếu tôi đã nộp đơn xin ly hôn, tôi có phải khi chờ đến khi tôi được ly hôn thì tòa án mới xem xét phê chuẩn án lệnh tiền nuôi con?

Không. Nếu bạn đã nộp một đơn xin ly hôn, bạn có thể nộp một đơn xin Án lệnh Tiền nuôi con Tạm thời và có được một cuộc nghe ở đó tòa án sẽ đưa ra một án lệnh tạm thời về tiền nuôi con cho cac son của bạn hoặc cho chính bạn. Án lệnh Tạm thời tiếp tục có hiệu lực cho đến khi được tòa án thay đổi hoặc cho đến khi vụ ly hôn của bạn được xử bởi tòa án.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý