Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Thông dịch viên làm gì?

Ấn hành bởi Attorney Kendra Sena, Massachusetts Language Access Coalition
Tháng Tư Tháng 6 năm 2015

Công việc của thông dịch viên là giúp đỡ bạn trao đổi với chương trình. Các thông dịch viên là những người có chuyên môn. Họ nói thông thạo cả Anh ngữ và ngôn ngữ của bạn.

Công việc của thông dịch viên là:

  • nói cho bạn biết những gì mà nhân viên chương trình nói với bạn;
  • nói với nhân viên chương trình những gì bạn nói;
  • nói cho bạn biết các câu hỏi trong các mẫu đơn;
  • dịch những lời của bạn sang Anh ngữ vào các mẫu đơn;

Một thông dịch viên không thể:

  • thêm bớt hay thay đổi bất cứ điều gì bạn hay nhân viên nói;
  • nhận tiền hay quà tặng từ bạn;
  • có các cuộc đối thoại riêng tư với bạn;
  • chia sẻ các thông tin về hồ sơ của bạn với bất cứ ai khác;
  • đứng về bên nào hoặc nói cho bạn quan điểm của anh ây hay chị ấy về hồ sơ của bạn.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý