Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Tôi làm thế nào để được một thông dịch viên?

Ấn hành bởi Truy cập Ngôn ngữ Tiểu bang Massachusetts
Sự xem xét lại tháng 7 năm 2023

Hãy yêu cầu một thông dịch viên nếu bạn thấy cần. Bạn có thể noi,

"Tôi nói Tiếng Việt. Tôi cần một thông dịch viên" (“I speak Vietnamese. I need an interpreter.”) Hoặc, bạn có thể đưa cho nhân viên chương trình một tờ rơi để yêu cầu được giúp đỡ. Hoặc, dùng tấm biển để cho nhân viên biết ngôn ngữ mà bạn nói. Họ phải cho bạn một thông dịch viên miễn phí.

Họ không được:

  • Bắt bạn trả tiền thông dịch viên;
  • Yêu cầu bạn mang thông dịch viên riêng của bạn tới,
  • Bảo bạn ra về vì bạn không nói Anh ngữ. Họ phải giúp đỡ bạn ngay trong ngày hôm đó.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý