Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Quyền Phúc lợi Cơ bản (TAFDC)

Sự xem xét lại Tháng Mười hai, 2014

TAFDC là gì?

TAFDC is "Trợ cấp Chuyển tiếp dành cho Gia đình có Trẻ em.” Đây là một trợ cấp tiền mặt hàng tháng. Một số người gọi là “phúc lợi” TAFDC.

Ai có thể được hưởng TAFDC?

Qui định để được nhận lãnh trợ giúp TAFDC khá phức tạp. Nói chung, bạn phải có ít hoặc không có thu nhập.  Bạn phải sống tại tiểu bang Massachusetts và

 • là cha mẹ sống cùng với con bạn, hoặc
 • sống cùng và chăm sóc cho đứa trẻ mà bạn có quan hệ, ví dụ như là cháu gái của bạn hoặc cháu gọi bạn là ông bà hoặc  
 • đã có thai ít nhất 5 tháng.

Những qui định quan trọng khác:

 • Bạn phải là công dân Mỹ hoặc không công dân nhưng đủ điều kiện (eligible noncitizen). Nếu bạn không thể nhận lãnh trợ cấp TAFDC vì lý do tình trạng di trú của bạn, con em của bạn vẫn có thể được hưởng trợ  cấp này.
 • Nếu cả hai cha mẹ đều sống trong nhà, một trong hai bạn sẽ phải là người khuyết tật hoặc đang thất nghiệp.
 • Qui định Đi làm, các qui định đi học và các qui định tiêm chủng áp dụng đối với một số gia đình.
 • Bạn bắt buộc phải đáp ứng được các qui định tài chính của DTA.

Để biết thêm thông tin về việc xin trợ cấp TAFDC, hãy xem Các Qui định về Tiêu chuẩn (General Eligibility Rules) trong Hướng dẫn Bênh vực TAFDC.

Tôi nộp đơn thế nào?

Nộp đơn tại văn phòng Trợ cấp Chuyển tiếp ở địa phương bạn (your local Department of Transitional Assistance office).

Bạn có thể nộp đơn vào ngay ngày đầu tiên bạn tới văn phòng DTA.

Nếu bạn gặp khó khăn với tiếng Anh, DTA phải cho bạn một thông dịch.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc nghe, DTA phải cho bạn một thông dịch.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc điền đơn, DTA phải giúp đỡ bạn.

Nếu bạn không thể lấy được những giấy tờ mà DTA yêu cầu. DTA phải giúp bạn xin những giấy tờ đó hoặc cho bạn dùng những giấy tờ khác. Ví du, nếu bạn không có giấy khai sinh của con bạn, DTA phải cho phép bạn chứng minh tuổi của con bạn và quan hệ với bạn bằng những giấy tờ khác như giấy chứng nhận rửa tội, học bạ, hồ sơ giữ trẻ, bài báo, hồ sơ y tế, hay một lời tuyên thệ của một người khác biết bạn.

Hãy chắc chắn là bạn nhận lại những giấy tờ và hồ sơ gốc của bạn, để bạn có thể lưu giữ tất cả những giấy tờ mà bạn đã đưa cho DTA.

Để biết thêm thông tin về cách thức nộp đơn, hãy gọi cho Ban Thông tin Nộp đơn DTA theo số 1-800-249-2007.

Bao lâu tôi sẽ nhận được lợi ích?

DTA sẽ phải phê duyệt hay từ chối trợ cấp cho bạn trong vòng 30 ngày.

Tôi sẽ được hưởng bao nhiêu trợ cấp TAFDC mỗi tháng?

Số tiền TAFDC mà bạn được trợ cấp dựa vào số người trong hộ gia đình của bạn. Biểu đồ Tính Sơ bộ (the At-A-Glance chart) đưa ra số tiền TAFDC cao nhất mà bạn có thể được hưởng mỗi tháng. Một hộ gia đình gồm 3 người sống trong một nhà ở tư nhân có thể được trợ cấp số tiền lên đến $618 một tháng. Số tiền đó có thể thấp hơn nếu bất cứ ai trong hộ gia đình của bạn có thu nhập khác.

Nếu tôi có một xe ô tô hay sở hữu một căn nhà thì sao?

Bạn chỉ có thể được hưởng trợ cấp TAFDC nếu hộ gia đình của bạn có tổng giá trị tài sản là $2.500 hoặc ít hơn. Tài sản bao gồm những thứ như trương mục ngân hàng, tiền mặt và các tài sản khác. Căn nhà bạn đang sống, đồ nội thất và đồ đạc cá nhân, không tính đến. Nếu bạn sở hữu một xe ô tô, $15.000 đầu tiên trong giá trị chiếc xe, không tính đến.

Ví dụ: Xe ô tô của Marie có giá trị $16.000. DTA không tính số tiền $15.000. $16,000 - $15,000 bằng $1,000. Như thế, DTA tính số tiền $1,000 vào tổng giá trị tài sản của bà ấy.  

Hãy xem Những tài sản nào được tính vào? (What assets count?) trong Hướng dẫn Bênh vực TAFDC để biết thêm thông tin về những tài sản được tính và những tài sản không tính đến.

Nếu tôi không thể đi làm thì sao?

Chương trình TAFDC có một yêu cầu làm việc (work requirement).

Nhưng bạn có quyền được miễn trừ yêu cầu làm việc nếu bạn không thể đi làm vì lý do tình trạng sức khoẻ, bạo hành gia đình, mang thai, hay các tình huống khẩn cấp. Hãy xem Nếu tôi không thể đáp ứng yêu cầu làm việc của TAFDC thì sao? (What if I cannot meet the TAFDC work requirement?)

Có giới hạn về thời gian hay không?

Có. Bạn có thể được hưởng 24 tháng trợ cấp trong mỗi 5 năm.

Bạn có thể được hưởng trợ cấp TAFDC nhiều hơn 24 tháng nếu bạn cần nó vì lý do sức khoẻ, bạo hành gia đình, hay mang thai. Nếu bạn cần trợ cấp TAFDC vì một trong những lý do này, bạn có thể được hưởng trợ cấp này bao lâu tuỳ theo nhu cầu cần thiết của bạn.

Nếu trợ cấp TAFDC đã bị ngừng lại sau thời gian 24 tháng giới hạn và đã qua thời gian 5 năm, bạn có thể lại được hưởng trợ cấp TAFDC. Xem Xin Trợ cấp TAFDC sau khi đã chạm giới hạn thời gian (Getting TAFDC after hitting the time limit).

Nếu DTA từ chối hoặc ngừng trợ cấp cho tôi thì sao?

Bạn có quyền được nhận mọi quyết định bằng văn bản. Những quyết định này bao gồm quyết định từ chối, cắt giảm hoặc ngừng trợ cấp của bạn.

Bạn có quyền được nói chuyện với người quản lý hay trợ cấp giám đốc nếu nhân viên xã hội của bạn không giúp đỡ bạn hoặc bạn không cảm thấy hài lòng.

Bạn cũng có thể gọi tới đường dây trợ giúp Các Dịch vụ Cho Người Thụ hưởng DTA:
1-800-445-6604.

TTY: 617-348-5599 hay 1-888-448-7695.

Bạn cũng có thể khiếu nại bất cứ quyết định nào mà bạn cho rằng không đúng. Yêu cầu một cuộc “điều trần công bằng”

Bạn cũng có quyền yêu cầu một cuộc điều trần công bằng nếu nhân viên xã hội của bạn:

 • đe doạ bạn,
 • không tuân thủ các qui định,
 • vi phạm sự riêng tư của bạn, hay
 • không đối xử với bạn một cách có phẩm giá và tôn trọng.

Một cuộc điều trần công bằng là gì?

Một cuộc điều trần công bằng là một cuộc họp chính thức. Cuộc họp đó có thể diễn ra:

 • tại một văn phòng đời sống địa phương,
 • qua điện thoại, hay
 • qua một hội nghị có hình ảnh (video).

Một viên chức điều trần chủ toạ cuộc điều trần và đưa ra quyết định bên nào đúng.

Tôi phải làm thế nào để yêu cầu một cuộc điều trần?

Dùng mẫu biểu Khiếu nại ở mặt sau thông báo để yêu cầu một cuộc điều trần. Hoặc, bạn có thể viết một thư riêng yêu cầu. Hãy giữ một bản sao của yêu cầu điều trần.

 • Fax yêu cầu của bạn đến Ban Điều trần, 617-887-8756, hay
 • Gửi thư đến:
  DTA – Hearing
  P.O. Box 4017
  Taunton, MA 02780-0314 

Hãy gọi cho Ban Điều trần để chắc chắn rằng họ nhận được yêu cầu điều trần của bạn.
Điện thoại: 1-800-882-2017
TTY:1-800-532-6238 or 617-348-5337.

Bạn có thể mang một người bạn, một người thân trong gia đình, một người bênh vực hay một luật sư để giúp đỡ bạn tại cuộc điều trần hay bất cứ khi nào bạn giao dịch với DTA.

Hãy gọi  văn phòng trợ giúp pháp lý địa phương của bạn (Find Legal Aid) ngay lập tức để yêu cầu được giúp đỡ trong việc khiếu nại.

Tôi có bao nhiêu thời gian để yêu cầu một cuộc điều trần công bằng?

Thông thường, bạn có 90 ngày để yêu cầu một cuộc điều trần công bằng.

Nếu DTA đang cố gắng ngừng hoặc cắt giảm trợ cấp cho bạn, và bạn nhanh chóng khiếu nại, bạn sẽ tiếp tục được hưởng cùng mức trợ cấp TAFDC trong khi chờ đợi quyết định điều trần. Điều này gọi là “trợ giúp chờ giải quyết”. Ban Điều trần phải nhận được yêu cầu điều trần của bạn trong vòng 10 ngày tính từ ngày trên thông báo của DTA.

Nếu bạn bỏ lỡ thời hạn 10 ngày “trợ giúp chờ giải quyết”, trong vòng 90 ngày bạn vẫn có thể yêu cầu một cuộc điều trần. Nhưng trợ cấp TAFDC sẽ bị ngừng hoặc cắt giảm trong khi bạn chờ đợi quyết định điều trần của bạn.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý