Bạn đang ở đây

Head’s up — MassLegalHelp is getting a new look!

At the beginning of March, we will be relaunching this website with a brand-new look. You may notice some things moved around, but our main content will stay the same. We hope the improved design will make it easier to find what you are looking for.

 

Your Right to an Interpreter

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại Ngày 4 tháng 3 năm 2007

Tôi có quyền được cung cấp thông dịch viên khi tới DTA (văn phòng welfare)?

Có. Nếu bạn không thông thạo tiếng Anh, bạn có quyền có một thông dịch viên mỗi lần tới văn phòng welfare. Văn phòng welfare được hỗ trợ dể cung cấp cho bạn thông dịch viên.

Nếu tôi có thể nói một chút ít tiếng Anh thì sao?

Bạn vẫn có quyền được có một thông dịch viên. Nếu bạn cảm thấy thoải mái hơn khi nói ngôn ngữ của bạn hơn là tiếng Anh, bạn có quyền được một thông dịch viên. Bạn cần hiểu được mọi điều mà nhân viên của bạn nói cũng như nhân viên của bạn cần hiểu được mọi điều mà bạn nói. Nếu không như thế, có thể hồ sơ của bạn sẽ gặp khó khăn.

Tôi phải làm gì để yêu cầu có một thông dịch viên?

Nói với nhân viên lễ tân hoặc nhân viện của bạn rằng bạn cần một thông dịch viên. Nếu họ không hiểu bạn, họ se phải đưa cho bạn một bản "I Speak". Đây là một bản gồm có một danh sách nhiều ngôn ngữ. Nếu bạn nhìn thấy ngôn ngữ của bạn trong số đó, bạn chỉ cần chỉ vào đó, như thế nhân viên lễ tân hoặc nhân viên của bạn sẽ biết ngôn ngữ nào mà bạn cần thông dịch viên. Nếu họ vẫn không hiểu bạn, họ cần dùng "Đường dây Ngôn ngữ" để được sự giúp đỡ qua điện thoại trong việc biết được ngôn ngữ nào mà bạn cần được thông dịch.

Tôi có phải trả tiền cho dịch vụ thông dịch này không?

Không. Văn phòng welfare có trách nhiệm trả cho dịch vụ thông dich này.

Nếu văn phòng welfare làm tôi phải chờ đợi vì tôi cần một thông dịch viên thì thế nào?

Văn phòng welfare không được làm bạn chờ đợi lâu nếu bạn cần thông dịch viên. Nếu bạn ở đó để nộp đơn xin phúc lợi, họ có trách nhiệm để bạn có thể nộp đơn trong cùng ngày bạn tới mà không có hẹn trước, kể cả trường hợp bạn cần thông dịch viên, Nếu bạn chỉ cần nó chuyện với nhân viên của bạn, nhân viên của bạn có trách nhiệm tìm một thông dich viên cho bạn. Nếu nhân viên của bạn không thể tìm được thông dịch viên cho bạn, anh ấy hoặc cô ấy sẽ phải gọi tới "Đường dây Ngôn ngữ" đế có được một thông dịch viên nói chuyện với bạn qua điện thoại.

Thế khi tôi gọi điện thoại cho nhân viên của tôi thì thế nào?

Nhân viên của bạn phải làm một trong ba điều: tìm một thông dịch viên trong văn phòng của họ, sử dụng Đường dây Ngôn ngữ để có một thông dịch viên nói chuyện với bạn thông qua cuộc gọi ba chiều, hoặc làm hẹn để cùng với một thông dịch viên điện thoại lại cho bạn. Nếu bạn đồng ý rằng không có việc gì khẩn cấp, nhân viên sẽ phải gọi lại cho bạn trong vòng 1 đến 2 ngày. Nếu là trường hợp khẩn cấp, nhân viên se phải tìm mọi cách để có được một thông dịch để có thể nói chuyện với bạn trong cùng ngày đó

Tôi có thể có được giấy tờ bằng văn bản, ví dụ như mẫu đơn và thông báo, bằng ngôn ngữ của tôi hay không?

Nếu bạn nói tiếng Tây Ban Nha, văn phòng welfare sẽ có mẫu đơn và thông báo được viết bằng ngôn ngữ của bạn. Hãy cho nhân viên của bạn biết rằng bạn cần mẫu đơn và thông báo bằng tiếng Tây Ban Nha.

Nếu bạn nói một ngôn ngữ khác mà có nhiều người trong khu vực của bạn nói, văn phòng welfare sẽ phải dịch những mẫu đơn và thông báo đó sang ngôn ngữ của bạn nhưng có thể họ chưa làm được điều đó. Trong trường hợp này, bạn có thể muốn gọi cho văn phòng Dịch vụ Pháp lý địa phương và nhờ được giúp đỡ trong việc có được những mẫu đơn này dịch sang ngôn ngữ của bạn.

Nếu bạn nói một thứ tiếng mà không có nhiều người trong khu vực của bạn nói, văn phòng welfare sẽ không phải đưa cho bạn mẫu đơn và thông báo viết bằng ngôn ngữ của bạn. Nhưng văn phòng welfare sẽ phải nói cho bạn biết những mẫu đơn và thông báo đó nòi gì.

Tôi có quyền có được một thông dịch viên tại Trung tâm Hướng nghiệp (Career Center)?

Có. Hãy yêu cầu để có môt thông dịch viên nếu bạn không thể hiểu tất cả những gì được nói ra bởi nhân viên tại Trung tâm Hướng nghiệp hoặc trong một lớp huần luyện. Nếu Trung tâm Hướng nghiệp không cho bạn một thông dịch, hãy nói với nhân viên welfare của bạn và gọi tới văn phòng Trở giúp Pháp lý để được giúp đỡ.

Nếu tôi đang ở nơi lánh tạm, tôi có quyền được có thông dịch viên ngay tại nơi lánh tạm hay không?

Có. Bạn có quyền được có thông dịch viên ngay tại nơi lánh tạm bất cứ lúc nào bạn cần nói chuyện với nhân viên ở nơi lánh tạm.

Tôi nhận được một thông báo rằng phúc lợi của tôi bị từ chối, giảm bớt hoặc cắt hẳn. Tôi có thể được trợ giúp trong việc điền đơn khiếu nại, và tôi có được thông dịch viên tại buổi điều trần của tôi hay không?

Nếu bạn nhận được một thông báo từ văn phòng welfare nói rằng phúc lợi của bạn sẽ bị giảm bớt hoặc cắt hẳn, bạn có thể khiếu nại bằng cách điền vào một mẫu đơn ở mặt sau của thông báo.
Nếu bạn cần giúp đỡ để hiểu đơn này, hãy gọi cho nhân viên của bạn yêu cầu có được thông dịch viên để dịch giúp cho bạn. Bạn có thể điền đơn này bằng ngôn ngữ của bạn, hoặc yêu cầu thông dịch viên dịch câu trả lời của bạn.
Bạn cũng sẽ có quyền có được một thông dịch viên tại buổi điều trần, để bạn có thể giải thích tại sao phúc lọi của bạn không nên bị từ chối. bị giảm bowist hoặc cắt hẳn. Hãy gọi tới Ban Điều trấn (The Division of Hearings) theo số (617) 241-2535 để cho họ biết rằng bạn cần một thông dịch viên.

Nếu văn phòng welfare không cho tôi một thông dịch thì sao?

Hãy yêu cầu nhân viên của bạn hoặc người sếp của nhân viên của bạn đọc lại " Bản ghi nhớ hoạt động khu vực số 2005-34" (Field Operations Memo 2005-34), được viết bời cán bộ văn phòng welfare. Bản ghi nhớ này hướng dẫn rằng các văn phòng welfare phải có trách nhiệm cung cấp thông dịch viên khi có ai đó cần.
Nếu văn phòng welfare, trung tâm hướng nghiệp, hoặc nơi lánh tạm vẫn không cho bạn thông dịch viên, hãy gọi cho văn phòng Trợ giúp Pháp lý địa phương để được giúp đỡ.

Nếu cơ quan phúc lợi, trung tâm nghề nghiệp, hoặc nơi trú ẩn vẫn sẽ không giúp bạn có một thông dịch viên:

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý