Ông Bà và TAFDC

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại tháng 3 năm 2015

TAFDC là gì?

TAFDC là "Trợ cấp Chuyển tiếp dành cho các Gia đình có Trẻ em." Đây là một lợi ích bằng tiền mặt hàng tháng cho gia đình có trẻ em. Mỗi năm một lần, lợi ích đó bao gồm tiền để mua quần áo cho mỗi đứa trẻ trong các gia đình. Đó là điều tương tự như "phúc lợi".

Tôi là một ông bà nuôi cháu của tôi. Tôi có thể nhận được lợi ích TAFDC cho đứa cháu của tôi hay không?

. Bạn có thể nhận được lợi ích TAFDC cho một đứa cháu mà bạn đang nuôi. Cháu của bạn phải sống chung với bạn và

  • dưới 18 tuổi, hoặc
  • 18 tuổi, còn học trung học, nhưng sẽ tốt nghiệp trước khi sang tuổi 19.

Tôi có cần phải có sự giám hộ hoặc quyền nuôi dưỡng cháu tôi để có được lợi ích hay không?

Nói chung, bạn không cần phải có sự giám hộ hoặc quyền nuôi dưỡng để có được TAFDC cho đứa cháu của bạn nếu cha mẹ của đứa trẻ không sống với bạn. Bạn chỉ cần chứng minh là bạn có quan hệ với đứa trẻ.  Bạn có thể có quan hệ huyết thống hay qua hôn nhân, thậm chí cả khi hôn nhân đã kết thúc.

Bạn có thể chứng minh mối quan hệ của bạn bằng giấy khai sinh, học bạ, hồ sơ y tế, hoặc các loại giấy tờ khác.

Tôi có thể nhận được lợi ích TAFDC chỉ cho cháu của tôi?

Vâng. Bạn có thể chọn nếu bạn muốn nhận được những lợi ích cho cháu mình mà thôi, hoặc cho cả bản thân bạn.

Nếu bạn chọn để chỉ mình cháu của bạn được hưởng lợi ích mà thôi:

  • DTA sẽ không tính thu nhập của bạn hay tài sản của bạn - những gì bạn sở hữu - khi họ quyết định số tiền TAFDC cháu của bạn có thể có được hưởng.
  • Một số quy tắc TAFDC, như quy tắc làm việc và giới hạn thời gian, không áp dụng (work rules and time limits).

Tôi có thể nhận được lợi ích TAFDC cho bản thân mình nếu tôi cần hay không?

Có, nếu thu nhập của bạn đủ thấp. Nếu bạn chọn để có được lợi ích cho bản thân:

  • DTA sẽ tính thu nhập và tài sản của bạn - những gì bạn sở hữu - khi họ quyết định số tiền TAFDC mà bạn và đứa cháu của bạn có thể được hưởng.
  • Tùy thuộc vào độ tuổi và sức khỏe của bạn, bạn cũng có thể phải thoả mãn một yêu cầu về công việc (work requirement). Giới hạn thời gian hưởng TAFDC cũng sẽ được áp dụng (time limits).

Tôi có thể nhận được dịch vụ chăm sóc trẻ em cho cháu của tôi cho những giờ mà tôi làm việc?

Nếu bạn đang nhận được lợi ích TAFDC cho chính mình, bạn có thể nhận được một phiếu chăm sóc trẻ em cho những giờ mà bạn làm việc hoặc tham dự một chương trình giáo dục, đào tạo.

Nếu bạn chỉ nhận được lợi ích TAFDC cho cháu của mình mà thôi, nhân viên phúc lợi có thể cho bạn biết rằng bạn không thể có được một phiếu chăm sóc trẻ em cho cháu của bạn. Nhưng bạn có thể nhận được một với sự giúp đỡ của một người bênh vực  Các Dịch vụ Pháp lý. Hãy gọi tới chương trình Các Dịch vụ Pháp lý (Legal Services program) địa phương bạn ở để hỏi về việc này.

Còn vể  SNAP / Phiếu Thực phẩm thì sao?

Bạn có thể nhận SNAP / Phiếu Thực phẩm cho đứa cháu của mình, nhưng chỉ khi cả bản thân bạn nhận được lợi ích đó cho chính mình. DTA sẽ tính thu nhập của bạn khi họ quyết định số tiền SNAP mà bạn và cháu của bạn được hưởng. 

Về Bảo hiểm Y tế của tiểu bang Massachusetts thì sao (MassHealth)?

Nếu bạn và/hoặc cháu của bạn đang nhận được lợi ích TAFDC, bạn cũng sẽ nhận được Bảo hiểm Y tế của Tiểu bang Massachusetts (MassHealth).

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý