Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Phiếu thực phẩm

Ấn hành bởi Michelle Lerner

Phiếu thực phẩm là phúc lợi mà bạn có thể dùng để mua thực phẩm tại siêu thị, chợ, và một vài nhà hàng và chương trình bữa ăn dành cho người lớn tuổi. Phiếu thực phẩm dành cho người độc thân và cho gia đình. Bạn có thể nộp đơn xin tại văn phòng Bộ Trợ giúp Chuyển tiếp (DTA).

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý