Bạn đang ở đây

Phụ trợ Thuế Con nhỏ

Sự xem xét lại Tháng 1 Năm 2015

Phụ trợ Thuế Con nhỏ là gì?

Phụ trợ Thuế Con nhỏ là một cách để những người có con nhỏ được giảm thuế và nhận lại tiền từ IRS.      

Tôi có thể nhận được bao nhiêu tiền?

Quí vị có thể nhận được tối đa $1,000 cho mỗi đứa con hội đủ điều kiện.

Tôi có đủ điều kiện để nhận Phụ trợ Thuế Con nhỏ không?     

Để hội đủ điều kiện nhận Phụ trợ Thuế Con nhỏ, quí vị cần phải có một đứa con dưới 17 sống chung với quí vị quá nửa năm 2014.

Đứa trẻ có thể là con ruột của quí vị hoặc một đứa trẻ có quan hệ bà con với quí vị, ví dụ như anh, chị, em, cháu trai, cháu gái, con riêng hoặc con nuôi.

Tôi không phải là một công dân Hoa Kỳ. Tôi có đủ điều kiện nhận Phụ trợ Thuế Con nhỏ không?

Nếu quí vị hội đủ điều kiện để nhận khoản phụ trợ này nhưng quí vị không phải là một công dân Hoa Kỳ, quí vị vẫn có thể được nhận khoản phụ trợ này nếu cả quí vị và đứa trẻ đều có Số An sinh Xã hội hoặc Số Đăng ký Khai thuế (ITIN) có giá trị.

Liệu số tiền tôi nhận được có ảnh hưởng đến quyền lợi trợ cấp xã hội của tôi không?

Không. Số tiền này sẽ không làm ảnh hưởng đến những khoản trợ cấp đời sống, SNAP/Phiếu Thực Phấm, SSI, Trợ cấp Y tế, hoặc trợ cấp Nhà ở. Nhưng một số chương trình có thể có có những qui định về việc quí vị được phép giữ số tiền này trong trương mục ngân hàng bao lâu mà ko sử dụng.

Tôi có thể được giúp đỡ miễn phí để khai thuế và nhận những phụ trợ này không?

Có. Tìm kiếm theo mã vùng hoặc theo tên thành phố hay tên thị trấn để biết được địa điểm khai thuế gần quí vi có thể giúp quí vị điền miễn phí tất cả những giấy tờ, hoặc gọi theo số 1-800-829-1040.

Nếu tôi nộp bản khai thuế của mình trễ hạn thì sao?

Nếu quí vị nộp bản khai thuế của mình trễ quí vị vẫn sẽ nhận được khoản phụ trợ nếu quí vị có đủ điều kiện, nhưng trong một vài trường hợp quí vị có thể sẽ phải trả tiền phạt vì nộp trễ hạn. Nếu quí vị không thể nộp bản khai thuế của mình trước ngày 15 tháng 4, 2015, hãy nói chuyện với một người khai thuế để biết được quí vị cần làm gì. Quí vị có thể nói chuyện miễn phí với một người tại một phòng khai thuế gần quí vị.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý