Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Hầu tòa

Hoàn thành các mẫu đơn tòa án của bạn

Hoàn thành mẫu đơn các câu trả lời. Sử dụng mẫu đơn các câu trả lời trong Tp sách 3: Câu tr li hoặc Bào chữa cho sự trục xuất của Massachusetts (MADE) công cụ trả lời trực tuyến miễn phí: GBLS.org/MADE

Hoàn thành đơn tiết lộ của bạn. Đơn tiết lộ cho phép bạn yêu cầu thông tin và các giấy tờ từ chủ nhà của bạn để giúp bạn thắng kiện. Sử dụng mẫu đơn trong Tp sách 4: Đơn tiết l hoặc dùng MADE để giúp bạn hoàn thành đơn tiết lộ: GBLS.org/MADE

Chuẩn bị cho phiên điều trần của bạn

Trước khi bạn tham dự phiên điều trần đầu tiên của mình:

 • Sử dụng Danh sách kiểm tra các giấy tờ cần mang đến tòa trong tập sách này để giúp bạn sắp xếp các giấy tờ bạn cần phải mang theo. Việc mang theo những giấy tờ có trong danh sách kiểm tra này có thể là một trong những điều quan trọng nhất mà bạn cần phải thực hiện.
 • Hãy suy nghĩ về những giấy tờ quan trọng nhất đối với bạn. Bạn và chủ nhà của bạn có thể phải tham gia dịch vụ hòa giải để cố gắng giải quyết trường hợp của bạn. Sử dụng Tp sách 10: Thương lượng cho mt dàn xếp cho v kiện để giúp bạn suy nghĩ về các điều khoản bạn muốn có trong thỏa thuận. Sau đó bạn sẽ sẵn sàng để nói cho người hòa giải về những điều bạn muốn yêu cầu. Ví dụ như bạn có thể đồng ý chi trả một phần cho tiền thuê nhà bạn nợ nếu chủ nhà của bạn chịu sửa chữa nhà và bạn có thể cư trú tại nhà.

Hầu tòa

Nếu bạn không có mặt tại phiên điều trần của mình, bạn sẽ thua kiện. Thẩm phán có thể sẽ yêu cầu bạn chuyển ra ngoài nhanh chóng. Bạn có thể phải dọn ra ngoài trong vòng 2 tuần kể từ ngày của phiên điều trần.

Nếu như bạn đạt được một thỏa thuận với chủ nhà trước ngày phiên điều trần đầu tiên của bạn, bạn cũng phải hầu tòa. Bạn phải đảm bảo rằng thỏa thuận này "được tòa án chấp thuận".    

Bạn có thể sẽ cảm thấy sợ hãi khi phải lên tiếng cho bản thân tại tòa án. Nhưng nếu bạn càng chuẩn bị sẵn sàng hơn thì bạn sẽ có thể nói cho người hòa giải hoặc thẩm phán về những điều bạn mong muốn tốt hơn.     

Ngay cả khi người hòa giải hoặc chủ nhà có ý kiến ​​về cách giải quyết trường hợp của bạn, bạn không cần phải đồng ý. Bạn vẫn có thể nói chuyện với thẩm phán.

 • Không đồng ý việc dọn ra ngoài nếu bạn không có nơi nào để trú ngụ.
 • Không đồng ý thanh toán bất cứ khoản tiền nào mà bạn không đủ khả năng.

Nếu như bạn đi đến một thỏa hiệp với chủ nhà, hãy đảm bảo rằng bạn có một bản sao của thỏa hiệp này với chữ ký của cả hai bên. Giữ thỏa hiệp này ở một nơi an toàn.

Nếu như không bạn không thể đi đến một thỏa hiệp với chủ nhà, bạn có thể trao đổi với thẩm phán. Bạn có thể thuyết phục thẩm phán cho phép bạn tạm thời trú ngụ tại ngôi nhà mình. Thẩm phán cũng có thể yêu cầu chủ nhà phải:

 • Sửa chữa.
 • Giảm tiền thuê nhà bạn còn nợ vì môi trường sống tồi tệ trong căn hộ của bạn.
 • Cho phép bạn sống trong ngôi nhà của bạn lâu hơn trong khi bạn làm đơn đề nhận hỗ trợ thuê nhà.
 • Cho phép bạn sống trong ngôi nhà của bạn lâu hơn trong khi bạn kiến một nơi khác để sống.
 • Đền bù cho bạn nếu bạn có thể chứng minh chủ nhà của bạn đã vi phạm luật pháp.

Khi đến phiên bạn được nói với thẩm phán, hãy nói đơn giản và ngắn gọn.

 • Hãy dựa theo thông tin mà bạn đã điền vào mẫu đơn các câu trả lời của mình.
 • Đệ trình với thẩm phán những giấy tờ bạn mang theo.
 • Giới thiệu những nhân chứng có thể làm chứng cho những sự kiện hoặc đối thoại quan trọng cho vụ kiện của bạn.
 • Hãy rõ ràng mạch lạc về những điều bạn yêu cầu thẩm phán ra lệnh.

Bạn đã bỏ lỡ phiên điều trần của mình?

Nếu bạn lỡ phiên tòa cho vụ trục xuất của mình, nộp các mẫu đơn trong Tp sách 6: Xóa b s vng mt. Nộp các đơn này ngay lập tức. Bạn có thể vẫn còn cơ hội để nói cho thẩm phán biết lý do vì sao họ không nên trục xuất bạn.

Đừng bỏ cuộc ngay cả khi bạn thua kiện

 • Kháng kiện
  Nếu bạn nghĩ rằng thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn đã đưa ra quyết định sai tại phiên tòa, bạn có thể kháng cáo cho vụ việc của mình. Tham khảo Tp sách 7, 7A7B: Kháng cáo.
 • Tạm trú
  Nếu bạn thua kiện nhưng bạn cần thêm thời gian để chuyển nhà, bạn có thể yêu cầu tòa án gia hạn "trì hoãn" việc trục xuất. Tham khảo Tp sách 8: Tm trú.

CHÚC MAY MẮN!

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý