Bạn đang ở đây

Head’s up — MassLegalHelp is getting a new look!

At the beginning of March, we will be relaunching this website with a brand-new look. You may notice some things moved around, but our main content will stay the same. We hope the improved design will make it easier to find what you are looking for.

 

Những câu hỏi thường gặp về nhà ở

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại Tháng 12 năm 2021

Tôi có thể làm gì nếu căn hộ của tôi ở tình trạng tồi tệ?

Ở Massachusetts, luật vệ sinh của tiểu bang cho phép người thuê nhà có quyền sống đàng hoàng trong nhà. Điều quan trọng là phải ghi lại các vấn đề bằng cách chụp ảnh và nói với chủ nhà của bạn về những vấn đề đó.

Hành động

Sử dụng MADE: Up To Code để ghi lại các tình trạng xấu và thực hiện hành động để sửa chữa.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Bad Conditions: Getting a Landlord to Make Repairs.

Tôi có thể làm gì nếu nhận được thông báo tăng tiền thuê nhà?

Nếu bạn sống trong nhà riêng không được trợ cấp, chủ nhà có thể yêu cầu số tiền thuê nhà tùy ý. Bạn không nhất thiết phải chấp nhận mức tăng này. Nếu bạn nhận thông báo tăng tiền thuê nhà, bạn có thể cố gắng thương lượng một mức tăng hợp lý hơn cho bạn. Bạn và những người thuê nhà khác cũng có thể cùng nhau thương lượng với chủ nhà. Nếu bạn có hợp đồng thuê, chủ nhà không thể tăng tiền thuê trong thời gian bạn thuê.

Hành động

Learn more about your rights.

Chủ nhà có thể đuổi tôi ra khỏi nhà nếu tôi nộp đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà không?

Nếu bạn bị đuổi ra khỏi nhà vì không trả tiền thuê nhà và đã nộp đơn xin bất kỳ hình thức hỗ trợ nào cho người thuê nhà, thì tòa án phải tạm dừng vụ việc của bạn cho đến khi cơ quan hỗ trợ người thuê nhà chấp thuận hoặc từ chối đơn đăng ký của bạn. Tòa án không thể ra lệnh đuổi ra khỏi nhà trong khi vụ việc của bạn bị tạm dừng.

Hành động

Để được hỗ trợ thuê nhà, hãy gọi 2-1-1 hoặc tìm cơ quan nhà ở địa phương của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Cách Đăng ký Hỗ trợ Thanh toán Nhà ở Khẩn cấp.

Tôi có thể làm gì nếu chủ nhà đuổi tôi ra khỏi căn hộ của mình?

Chủ nhà của bạn đang vi phạm pháp luật nếu họ chuyển đồ đạc của bạn ra khỏi căn hộ của bạn, thay ổ khóa, ngắt các tiện ích của bạn hoặc can thiệp bằng bất kỳ cách nào vào việc bạn sử dụng căn hộ. Tìm hiểu thêm về các quyền của bạn.

Hành động

Nếu chủ nhà khóa cửa hoặc tắt nguồn nhiệt của bạn, hãy gọi ngay cho tòa án.

Tôi có thể làm gì nếu chủ nhà của tôi đưa cho tôi một “Thông báo hết hạn cho thuê”?

Bạn không cần phải chuyển ra ngoài. Thông báo hết hạn cho thuê cho biết bạn phải rời khỏi căn hộ của mình trước một ngày nhất định, nhưng bạn không cần phải dọn đi trước ngày ghi trên thông báo. Sau khi qua ngày đó, nếu chủ nhà muốn đuổi bạn, họ phải kiện bạn ra tòa. Sẽ là bất hợp pháp nếu chủ nhà đuổi bạn mà chưa kiện ra tòa.

Nếu chủ nhà đuổi bạn vì không trả tiền thuê nhà, thì chủ nhà phải gửi cho bạn một biểu mẫu đặc biệt kèm theo Thông báo hết hạn cho thuê. Biểu mẫu này cho bạn biết những điều có thể giúp bạn không bị đuổi ra khỏi nhà. Nếu chủ nhà không cung cấp cho bạn mẫu đơn này, thì việc họ nộp đơn kiện không thanh toán tiền thuê nhà ra tòa là vi phạm pháp luật. Bạn có thể ngăn chặn hành động đuổi bạn ra khỏi nhà.

Hành động

Tìm trợ giúp pháp lý tại khu vực của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Receiving Proper Notice.

Tôi có thể làm gì nếu nhận được “Lệnh triệu tập và Khiếu nại” từ chủ nhà?

Đừng bỏ qua chúng. Bạn không cần phải chuyển ra ngoài. Lệnh triệu tập và Khiếu nại có nghĩa là chủ nhà sẽ kiện bạn ra tòa để đuổi bạn ra khỏi nhà.

Ngay sau khi bạn nhận được Lệnh triệu tập và Khiếu nại, hãy điền vào biểu mẫu này. Sau đó, hãy nộp đơn lên tòa án và gửi cho chủ nhà hoặc luật sư của chủ nhà một bản sao. Biểu mẫu này sẽ đảm bảo rằng tòa án biết rõ những gì đã xảy ra với bạn.

Hành động

Tìm trợ giúp pháp lý tại khu vực của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Protecting Yourself in an Eviction Case.

Tôi phải làm gì nếu Tôi bị gây áp lực để ký vào một hợp đồng?

Nếu chủ nhà đưa ra cho bạn một thỏa thuận bên ngoài tòa án hoặc trong phạm vi hòa giải của tòa án, hãy tìm trợ giúp pháp lý. Bạn không phải ký vào bất cứ văn bản nào. Nhận tư vấn pháp lý trước khi bạn ký vào bất cứ hợp đồng nào với chủ nhà của bạn hay luật sư của họ. Luật sư của chủ nhà đại diện cho chủ nhà chứ không phải là bạn.

Hành động

Tìm trợ giúp pháp lý tại khu vực của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Negotiating a Settlement of Your Case.

Tôi có thể làm gì nếu bị đuổi ra khỏi nhà tại Tòa án Quận?

Nếu hồ sơ của bạn được Tòa Án Quận xử lý, bạn có thể chuyển hồ sơ của mình về Tòa Án Xử Lý Nhà Ở nơi mà bạn có thể nhận nhiều hỗ trợ hơn cho hồ sơ của mình.

Hành động

Hãy điền vào biểu mẫu chuyển nhượng và nộp cho tòa án.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Protecting Yourself in an Eviction Case.

Tôi có thể làm gì nếu tôi phải tham gia một phiên tòa xét xử và tôi không có luật sư?

Nhiều Tòa án Nhà ở có luật sư và trợ lý của luật sư miễn phí có thể giúp bạn. Bạn có thể yêu cầu nói chuyện với họ trong trước khi hòa giải hoặc bất kỳ lúc nào trong quá trình này.

Hành động

Yêu cầu được luật sư hỗ trợ ngay sau khi bạn nói chuyện với nhân viên tòa án.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Protecting Yourself in an Eviction Case.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý