Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

More affordable internet and cellphone service

Sự xem xét lại Ngày 19 Tháng Ba 2020

Các dịch vụ internet

Comcast cung cấp các dịch vụ bên dưới miễn phí:

  • Mạng WiFi miễn phí cho tất cả mọi người - xem ở trang www.xfinity.com/wifi để có bảng đồ về các điểm nóng.
  • Dữ liệu không giới hạn cho khách hàng.
  • Không cắt hoặc bắt trả tiền phạt vì trả tiền trể. Liên hệ với họ và cho họ biết là bạn gặp khó khăn trong việc trả tiền hóa đơn.
  • Internet Essentials miễn phí cho khách hàng mới: Các gia đình thu nhập thấp sống trong khu vực mà Comcast cung cấp dịch vụ có thể đăng ki dịch vụ Internet Esentials. Khách hàng mới sẽ nhận được internet essentials miễn phí trong vòng 60 ngày, mà thông thường các hộ gia đình có thu nhập thấp có thể tiếp cận với chi phí 9.95 đô một tháng. Đối với khách hàng mới và khách hàng hiện thời của Internet Essentials, tốc độ internet của chương trình này sẽ tăng lên 25Mbps và 3 Mbps mỗi chiều. Việc tăng này sẽ có hiệu lực mà không phải chi trả thêm bất kì chi phí nào và nó sẽ trở thành tốc độ cơ bản cho chương trình.

AT&T đang AT&T COVID-19: Our Response (cung cấp mạng Wifi miễn phí cho bất kì ai) để dùng trên khắp quốc gia trong 60 ngày kể từ ngày 13/3.

Spectrum cung cấp WiFi miễn phí trong vòng 2 tháng cho khách hàng mới cho các hộ gia đình có con học Pre-K -12 hoặc sinh viên cần tiếp cận chương trình giáo dục từ xa. Tiền giảm này sẽ được áp dụng như là credit cho hai tháng internet đầu tiên Họ sẽ miễn phí lắp đặt hoặc tiền trả trước để giúp bạn bắt đầu. Bạn cần đọc kĩ hướng dẫn

Bạn có thể đủ điều kiện hưởng chương trình này nếu bạn:

  • Có con ở các độ tuổi đề cập trên cần tiếp cận giáo dục qua mạng và sống ở khu vực cung cấp dịch vụ
  • Chưa đăng kí dịch vụ internet trong vòng 30 ngày qua.

Gọi 1-855-243-8892 để đăng kí chương trình nàyCOVID-19 Remote Education Credit.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý