COVID-19 và Di trú

Tháng Tư Ngày 18 tháng 3 2020

Di trú

Văn phòng Điều hành Di Trú thông báo qua Twitter - tất cả các buổi ra tòa cho các thành viên không trục xuất được lên lịch trong thời gian từ 16/03/2020 - 10/04/2020 đều bị hoãn.

Từ ngày 18/3, Các Dịch Vụ Di Trú và Công Dân ngưng các dịch vụ trực tiếp cho đến ngày 1 tháng 4 để giúp ngăn chặn việc lây lan Corona Virus 2019 (COVID-19)

Nhân viên USCIS sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mà không liên quan đến việc tiếp xúc với công cộng. Tuy nhiên, USCIS sẽ cung cấp các dịch vụ khẩn cấp cho một số trường hợp hạn chế. Để lên hẹn gấp rút, liên hệ USCIS Contact Center.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý

Help us improve MassLegalHelp!

Take a short survey to tell us what works and what is missing.