Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

El nuevo Coronavirus (COVID-19)

Sự xem xét lại Ngày 23 Tháng Ba 2020

Thông tin khẩn cấp về Vi Rút Corona (COVID-19)

cdc ngăn chặn Virus

Vào ngày 10/3, thống đốc Charlie Baker tuyên bố Khẩn cấp bang để cung cấp dịch vụ chính phủ và các tổ chức sự linh động trong việc đối phó với sự bùng nổ dịch Corona (COVID-19)

Chương trình hổ trợ hợp pháp của Massachusetts vẫn giúp khách hàng trong thời gian khẩn cấp chống dịch COVID-19. Nhưng văn phòng không mở cửa để công chúng tự vào. Nếu bạn cần giúp đỡ, vui lòng điện thoại hoặc liên hệ your local legal aid program(chương trình giúp đõ pháp lí tại địa phương) qua mạng.

Tòa án và nhiều tổ chức đã thay đổi cách cung cấp dịch vụ cho các bạn. Chúng tôi tóm tắt những thay đổi chính bận cần biết. Nhưng thủ tục thay đổi mỗi ngày nên vui lòng theo đường link để có các trang bên ngoài của mỗi phần để đảm bảo bạn nhận thông tin mới nhất.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý