Bạn đang ở đây

¿Puedo recibir mi seguro por desempleo si renuncié a mi empleo?

Sự xem xét lại December 2012

Nếu bạn tự thôi việc của mình và bạn muốn hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp, bạn cần phải có một lý do chính đáng cho việc tự thôi việc của mình. Có hai loại lý do mà Division of Unemployment Assistance (DUA) chấp nhận:

  1. Các nguyên nhân nghiêm trọng liên quan đển chủ sở hữu lao động, gọi là "nguyên nhân gây ra do lỗi của đơn vị sử dụng lao động,” hoặc
  2. Các lý do cá nhân nghiêm trọng hoặc quan trọng, gọi là "các lý do, cấp thiết và cần thiết."

  Nếu bạn rời công việc vì một trong những lý do này, thì đó không phải là lỗi của bạn. Tuy nhiên bạn cần phải chỉ ra được rằng không có điều gì bạn có thể làm mà có tác dụng. Bạn không cần phải chỉ ra điều gì, nếu bạn cần phải rời công việc vì lý do bạo hành gia đình hoặc quấy rối tình dục. Bạn chỉ có thể hưởng quyền lợi thất nghiệp nếu bạn tự thôi việc vì nhứng lý do như:

  Ví dụ về nhứng lý do liên quan đến công việc

  • Điều kiện làm việc không an toàn hoặc không đảm bao sức khỏe, bao gồm điểu kiện làm việc hoặc trang thiết bị nguy hiểm;
  • Thuyên chuyển sang một công việc không phù hợp ( một loại công việc khác mà không đúng cho bạn
  • Chủ sở hữu lao động thay đổi công việc, ví dụ như cho bạn ít giờ làm hơn  (vì thế bạn không còn là nhân viên toàn thời gian nữa), trả cho bạn ít lương hơn trước, hoặc không trả cho bạn ở mức tiền công tối thiểu. Sự thay đổi phải mang tính thường trực, chứ không phải chỉ trong một thời gian ngắn;
  • Phân biệt đối xử hoặc quấy rối trái với pháp luật, bao gồm quấy rối tình dục, phân biệt chủng tộc hoặc những quấy rối khác.

  Những lý do như vậyđược gọi là "nguyên nhân gây ra do lỗi cỉa chủ sở hữu lao động."

  Ví dụ về lý do cá nhân

  • Sức khỏe của bạn đi xuống;
  • Các qui định của nghiệp đoàn;
  • Trong một số rất ít trường hợp, thiếu phương tiện đi lại;
  • Rời việc làm để chăm sóc cho một người thân trong gia đình;
  • Domestic violence;
  • Rởi việc làm để thu xếp các vấn đề khẩn cấp và đột xuất về việc chăm sóc trẻ mà bạn vẫn sử dụng từ trước đến nay.

  Những lý do như vậy được gọi là “lý do khẩn cấp, cấp thiết và cần thiết.”

  Ghi chú:

  Trong mọi trường hợp, bạn cần cố gắng giải quyết các vấn đề cùng với chủ sở hữu lao động của bạn trước khi bạn tự thôi việc. Thậm chí cả khi bạn có một lý do chinh đáng để thôi việc, bạn cần phải chỉ ra rằng việc thôi việc đã là lựa chọn sau cùng của bạn.

  Nếu bạn rời công việc vì những lý do cá nhân, bạn phải xin “nghỉ vắng mặt” để bạn có thể thu xếp những vấn đề cá nhân của bạn và giữ việc làm của mình. Có thể bạn không thể sừa chữa các vấn đề hoặc được cho phép nghỉ làm nhưng việc bạn đã cố gắng là rất quan trọng.

  Nếu bạn cần thôi việc bởi vì bạo hành gia đình hoặc quấy rồi tình dục, bạn không cần phải chỉ ra bất cứ điều gì. Bản thân những lý do này đã là đủ. Bạn không phải chỉ ra rằng bạn đã cố gắng làm mọi điều có thể để giữ được việc làm của mình.

  Ví dụ

  Bạn đã bị chuyển sang làm ca đêm. Bạn đã không có được dịch vụ chăm sóc trẻ, và không có ca làm việc nào khác cho bạn. Bạn có thể chứng minh rằng bạn đã cố gắng để giải quyết vấn đề. DUA sẽ xem xét những gì bạn đã làm và những gì chủ sở hưu lao động của bạn đã làm và quyết định xem bạn có thể hưởng quyền lợi thất nghiệp hay không.

  Bạn có rời công việc của mình một cách tự nguyện hay không?

  Đôi khi người lao động không muốn rời công việc của họ nhưng họ cảm thấy rằng họ phải xin thôi việc. Trong hoàn cảnh này, họ có thể vẫn được hưởng quyền lợi thất nghiệp. 

  Bạn có thể được hưởng quyền lợi thất nghiệp nếu

  • bạn rời công việc của bạn bởi vì bạn đã tin rằng bạn sắp bị buộc thôi việc, hoặc
  • bạn thôi việc sau khi chủ của bạn cho bạn lựa chọn giữa tự thôi việc và bị buộc thôi việc.

  Bạn có thể cần phải chỉ ra được rằng bạn đã cố gằng để sửa chữa những vấn đề mà bạn có trong công việc hoặc với chủ sở hữu lao động của bạn trước khi bạn rời công việc của mình.

  Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

  Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý