Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

¿Puedo conseguir un seguro por desempleo?

Sự xem xét lại December 2012

Most workers ở tiểu bang Massachusetts thuộc diện được bảo hiểm thất nghiệp. Nhận lãnh Bảo hiểm Thất nghiệp tùy thuộc vào ba điều:

  1. Bạn đã kiếm được bao nhiêu tiền từ việc làm của mình?
  2. Tại sao bạn rời khỏi việc làm của mình?
  3. Bạn có sẵn sang và có thể kiếm được một việc làm khác không?

Bạn đã kiếm được bao nhiêu tiền từ việc làm của mình vào năm ngoái?

Để nhận lãnh Bảo hiểm Thất nghiệp, bạn phải kiếm được ít nhất là $3.500 trong năm ngoái, và bạn đã làm việc it nhất là 15 tuần vào năm ngoái ( đối với hầu hết các trường hợp). The Division of Unemployment Assistance (DUA) xem bạn kiếm được bao nhiêu trong thời gian mà học gọi là một “giai đoạn co sở”. Trong giai đoạn cơ sở, bạn phải kiếm được ít nhất là $3.500. Bạn có thể tìm thấy giai đoạn cơ sở của bạn bằng cách tra bảng dưới đây. Đôi khi, giai đoạn cơ sở liệt kê dưới đây tính toán thế nào đó mà có vẻ như bạn không thể nhận lãnh bảo hiểm thất nghiệp. Đôi khi DUA sẽ sử dụng một “giai đoạn cơ sở thay thế” mà cung cấp cho một ý tưởng hay hơn về thu nhập gần đây nhất của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các giai đoạn cơ sở và các giai đoạn cơ sở thay thể tại trang trực tuyến của DUA Understanding Your Base Period & Benefit Year.

Nếu bạn nộp đơn xin quyền lợi vào: in:
Bạn đã phải kiếm được ít nhất $3.500 trong giai đoạn cơ sở của mình

Tháng Một, tháng Hai, tháng Ba năm 2010

Từ 1 tháng 10 năm 2008 đến 30 tháng 9 năm 2009

Tháng Tư, tháng Năm, tháng Sáu năm 2010

Từ 1 tháng 1 năm 2009 đến 31 tháng 12 năm 2009

Tháng Bảy, tháng Tám, tháng Chín năm 2010

Từ 1 tháng 4 năm 2009 đến 31 tháng 3 năm 2010

Tháng Mười, tháng Mười Một, tháng Mười Hai năm 2010

Từ 1 tháng 7 năm 2009 đến 30 tháng 6 năm 2010

Tại sao bạn rời khỏi nơi làm việc của bạn?

Không phải ai mất việc làm cũng có thể được hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp. Để được nhận lãnh các quyền lợi Bảo hiểm Thất nghiệp, bạn đã phải muốn giữ được việc làm của mình hoặc nỗ lực giữ nó. Nói một cách khác, việc bị mất việc làm là nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn.

Ví dụ

Công ty mà bạn làm việc cho không còn tiếp tục kinh doanh. Đó không phải do lỗi của bạn mà bạn không còn có việc làm nữa. Bạn có thể nhận các quyền lợi bảo hiểm.

 Nếu tôi tự thôi việc thì sao? (If you quit) Bạn vẫn có thể được hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp. Bạn sẽ cần chỉ ra là bạn đã thôi việc vì có một lý do chính đáng và bạn đã cố gắng làm những bước hợp lý nhằm giữ được việc làm của mình.

Nếu bạn đã bị sa thải bởi vì bạn không thể làm công việc của mình, bạn vẫn có thể nhận lãnh Bảo hiểm Thất nghiệp. Bạn sẽ cần phải chỉ ra là bạn đã không cố ý vi phạm bất cứ qui định nào tại nơi làm việc.

Bạn có sẵn sàng và có thể đi làm và bạn có đang tìm kiếm một việc làm mới hay không?

DUA sẽ chỉ cấp các quyền lợi thất nghiệp cho những người sẵn sàng và có thể đi làm. Để được hưởng quyền lợi, bạn cần phải tìm kiếm việc làm. Để tiếp tục được hưởng các quyền lợi, bạn cần phải nói cho DUA biết bạn đang làm những gì để tìm kiếm một việc làm mới. Bạn phải “xác nhận” về việc tìm kiếm việc làm every week. Bạn có thể xác nhận việc tìm kiếm việc làm của mình thông qua “webcert” bằng máy tính hay thông qua “telecert” bằng điện thoại.

Bạo hành Gia đình

Nếu bạn tự thôi việc hoặc bị mất việc vì lý do bạo hành trong gia đình (xem Domestic Violence), bạn có thẻ được hưởng các quyền lợi thất nghiệp. Bạn có thể cần giải thích với DUA rằng bạn và các con của bạn là những nạn nhân của bạo hành gia đình, và bạn đã bị mất việc làm hoặc tự thôi việc vì lý do bạo hành gia đình.

Bạn không cần phải nói với chủ lao động của bạn về bạo hành gia đình.

Nếu bạn hoặc các con của bạn đã phải trải qua bạo hành gia đinh và bạn đang ở trong tình trangh nguy hiểm ngay lúc này, hãy gọi 911. Nếu bạn hiện không ở trong tình trạng nguy hiểm, bạn có thể gọi tới SafeLink theo số 1-877-785-2020, hoặc Casa Myrna Vasquez theo số 1-800-992-2600 để được giúp đỡ với mọi vấn đề.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý