Bạn đang ở đây

Bảo vệ Các Quyền của Bạn

Ấn hành bởi Lydia Edwards, Director of Legal Services Brazilian Immigrant Center, Massachusetts Law Reform Institute, Neighborhood Legal Services
Sự xem xét lại Tháng Bảy, 2015

Lưu giữ các hồ sơ giấy tờ về số giờ mà bạn đã làm việc và số tiền lương mà bạn đã được trả

Lưu giữ tiền lương và số giờ làm việc của bạn. Việc đó sẽ giúp bạn biết xem xét chủ lao động của bạn có thực hiện đúng luật hay không. Nếu chủ lao động của bạn không tuân thủ luật pháp, có  được hồ sơ giấy tờ tốt sẽ làm cho việc bảo vệ các quyền lợi pháp lý của bạn dễ dàng hơn.

Nếu bạn được trả lương, giữ tất cả những phiếu lương và bản sao của các chi phiếu bạn nhận được.

Nếu bạn được trả bằng tiền mặt, giữ một cuốn sổ tay. Ghi xuống tất cả những ngày và số giờ mà bạn đã làm việc cũng như ngày và số tiền bạn được trả. Bạn có thể lập một bảng để lưu giữ các thông tin này.

Ngày làm việc

Giờ làm việc

Số tiền được trả

Ngày trả tiền

Ghi chú cho bản thân

4/29/2013

4.25

 

 

 

4/30/2013

5.25

 

 

 

5/1/2013

6.5

 

 

 

5/2/2013

2

 

 

 

5/3/2013

10.25

$170.23

5/10/2013

28.25 giờ trong tuần bắt đầu từ ngày 4/29

5/6/2013

9

 

 

 

5/7/2013

8

 

 

 

5/8/2013

7

 

 

 

5/9/2013

11

 

 

 

5/10/2013

8

$267.80

5/17/2013

43 giờ trong tuần bắt đầu vào ngày 5/6 (3 giờ làm thêm)

Hành động để thực thi các quyền của bạn

Nếu chủ lao động của bạn không trả công cho bạn đầy đủ và đúng hạn, hãy nhanh chóng hành động. Bạn sẽ có cơ hội thành công tốt hơn.

Nếu được thì:

Không hành động đơn phương

Cố gắng kết hợp với những đồng nghiệp khác, như thế chủ lao động của bạn không thể tách rời bất cứ người làm công nào. Hợp lực với nhau thành nhóm sẽ thể hiện sức mạnh và hỗ trợ cho vụ việc của các bạn. Hành động theo nhóm cũng có thể giúp các bạn được bảo vệ chống lại sự trả thù thông qua Đạo luật Quan hệ Lao động Quốc gia (National Labor Relations Act).

Nghĩ về việc dùng một luật sư

Một luật sư có thể thảo luật các quyền của bạn với chủ lao động của bạn. Các luật sư gọi cuộc đối thoại này là “thương lượng.”

Luật sư của bạn cũng có thể kiện chủ lao động của bạn. Nếu bạn thắng kiện, toà án có thể sẽ đưa ra án lệnh cho chủ lao động của bạn phải trả gấp 3 lần số tiền lương còn thiếu, các lệ phí và phí luật sư. Bạn có thể nghe thấy chánh án toà và luật sư nói chuyện về án lệnh nhằm “phục hồi thiệt hại.”

Nộp một đơn khiếu nại tới Tổng Chưởng lý tiểu bang

Nếu chủ lao động của bạn vi phạm luật pháp, bạn có thể nộp một đơn khiếu nại về việc vi phạm tiền lương của họ tới Văn phòng Tổng Chưởng lý tiểu bang Massachusetts (Massachusetts Office of the Attorney General), 617-727-3465. Văn phòng Tổng Chưởng lý có thể yêu cầu chủ lao động của bạn trả tiền cho bạn hoặc đưa chủ lao động của bạn ra toà.

Tổ chức cộng đồng của bạn

Bạn có thể cùng với những đồng nghiệp của mình tổ chức các nhóm cộng đồng, hoặc nghiệp đoàn để gây áp lực cho chủ lao động của bạn. Bởi vì luật không phải lúc nào cũng bảo hộ mọi vấn đề và thủ tục pháp lý có thể chậm chạp, đôi khi bạn có thể đạt được kết quả tốt hơn và nhanh hơn nếu sử dụng truyền thông, sự tẩy chay của người tiêu dùng, đội quân biểu tình, và áp lực từ những nhà lãnh đạo địa phương.

Tổ chức nghiệp đoàn

Những nhân công trong nghiệp đoàn có thể thương lượng một hợp đồng nghiệp đoàn mà giúp các nhân công có được những điều kiện làm việc tốt hơn là những gì được qui định bởi luật tuyển dụng và lao động chung.

Tránh làm việc "chui”

Làm việc chui có thể làm tổn hại đến cơ hội có được các dịch vụ và quyền lợi, như:

  • Vay tiền ngân hàng, vay tiền đi học, vay tiền mua nhà, và lập thẻ tín dụng
  • Bảo hiểm y tế cho người thất nghiệp
  • Các quyền lợi an sinh và mất khả năng lao động
  • Bào lãnh thân nhân di trú
  • Các quyền lợi thất nghiệp
  • Bồi thường tai nạn lao động

Chủ lao động của bạn phải báo cáo tiền lương của bạn tới cho Sở thuế, khấu trừ các khoản thuế thu nhập từ tiền lương của bạn và trả các khoản thuế phần chủ lao động. Hàng năm bạn phải khai thuế thu nhập cá nhân với sở thuế. Bản khai thuế của bạn là một bằng chứng pháp lý cho thu nhập của bạn.

Bạn cũng có thể yêu cầu chủ lao động của bạn báo cáo toàn bộ thu nhập của bạn và khấu trừ các khoản thuế của bạn. Bạn cũng có thể tự nộp các giấy tờ về tiền lương với sở thuế bằng cách gọi tới số 1-800-829-1040 và yêu cầu một mẫu “W-2 thay thế” ("substitute W-2" form).

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý