Bạn đang ở đây

Head’s up — MassLegalHelp is getting a new look!

At the beginning of March, we will be relaunching this website with a brand-new look. You may notice some things moved around, but our main content will stay the same. We hope the improved design will make it easier to find what you are looking for.

 

Thông tin Tuyển dụng dành cho những Người Lao động Không giấy tờ

Ấn hành bởi Lydia Edwards, Director of Legal Services Brazilian Immigrant Center, Massachusetts Law Reform Institute, Neighborhood Legal Services
Sự xem xét lại Tháng Bảy, 2015

Nếu tôi không có một thẻ xanh, một giấy phép lao động, giấy tờ lao động hoặc giấy phép làm việc thì luật tiền lương có bảo vệ tôi hay không?

Có! Luật tiền lương bảo hộ mọi người lao động. Tình trang di trú của bạn không có gì khác biệt. Nếu một chủ lao động thuê bạn vào làm, ông ấy hay bà ấy phải tuân thủ các luật về tiền lương.

Nếu chủ lao động của tôi nợ tiền tôi thì tôi có thể đòi lại không?

Bạn có thể đòi lại tiền mà chủ lao động còn thiếu bạn. Hãy gọi tới Đường dây nóng Lao động Công bằng của Tổng chưởng lý tiểu bang Massachusetts (Fair Labor Hotline) (617) 727-3465.

Tôi có thể làm gì nếu chủ lao động của tôi vi phạm luật?

Nếu chủ của bạn vi phạm luật, hãy gọi tới Đường dây nóng Lao động Công bằng của Tổng chưởng lý tiểu bang Massachusetts theo số (Fair Labor Hotline) (617) 727-3465.

Văn phòng Tổng chưởng lý có chia sẻ thông tin với Sở Di trú không?

Đừng lo sợ việc nộp đơn khiếu nại về chủ lao động của bạn. Văn phòng Tổng chưởng lý của tiểu bang Massachusetts sẽ không chia sẻ thông tin với Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (ICE). Văn phòng này không liên quan gì đến ICE. Tổng chưởng lý muốn nghe tiếng nói của những người không có giấy tờ mà có khiếu nại.

Tôi nên tới Bộ Lao động hay Văn phòng Tổng Chưởng lý?

Bạn có hai nguồn tài nguyên tuyệt vời nếu bạn không được trả công theo đúng luật,

  1. Văn phòng Tổng Chưởng lý (Attorney General’s office) và
  2. Bộ Lao động (Department of Labor)

Tổng Chưởng lý

Khi bạn nộp đơn tới văn phòng Tổng Chưởng lý, chủ lao động của bạn sẽ biết được là bạn đã có một khiếu nại. Điều đó không có nghĩa là chủ lao động được phép trả đũa lại bạn dưới bất cứ hình thức nào.

Sẽ là vi phạm luật khi bất cứ chủ lao động nào trả đũa lại một nhân công vì đã nộp đơn khiếu nại đến Bộ Lao động hoặc Tổng Chưởng lý.

Bộ Lao động

Bộ Lao động thực thi các luật về tiền lương tối thiểu và tiền làm thêm giờ. Nhiều người muốn tới Bộ Lao động hơn bởi vì Bộ Lao động sẽ không nói cho chủ lao động biết bạn đã nộp đơn khiếu nại cho họ. Đơn khiếu nại của bạn là ‘vô danh”. Bạn có thể cảm thấy thoải mái khi tiếp tục làm việc cho chủ lao động nếu ông ấy hoặc bà ấy không biết gì về việc khiếu nại của bạn. Nhiều người sẽ báo cáo các vi phạm khi họ có thể tiếp tục làm việc cho chủ lao động.

Tôi được nhận tiền lương tối thiểu Liên bang hay Tiểu bang nếu tôi tới Bộ Lao Động?

Nếu Bộ Lao động kết luận rằng bạn được quyền hưởng tiền lương tối thiểu và tiền làm them giờ, họ sẽ buộc chủ lao động của bạn trả mức tiền lương tối thiểu $10 một giờ của tiểu bang Massachusetts.

Ai có thể tới Bộ Lao động?

Bất cứ ai cảm thấy mình không được trả công đúng đều có thể gọi tới Bộ Lao động. Nhưng, Bộ Lao động, không thể trợ giúp tất cả mọi người lao động. Thường thì Bộ Lao động chỉ có thể điều tra cho những người lao động làm việc cho các công ty:

  • có 50 người làm công trở lên
  • có các văn phòng hay giao dịch ở nhiều hơn 1 tiểu bang.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý