Bạn đang ở đây

Tiền lương Tối thiểu

Ấn hành bởi Lydia Edwards, Director of Legal Services Brazilian Immigrant Center, Massachusetts Law Reform Institute, Neighborhood Legal Services
Sự xem xét lại January 2021

Tiền lương tối thiểu ở tiểu bang Massachusetts là bao nhiêu?

Cho hầu hết người lao động

Tiền lương tối thiểu là $13.50 một giờ cho hầu hết người lao động.

Lao động Dịch vụ 

Người sử dụng lao động có thể trả “Lao động dịch vụ” $5.55 một giờ, nhưng họ chỉ có thể trả bạn ở mức này nếu $5.55 cộng thêm tiền thưởng bạn nhận được bằng $13.50 cho mỗi giờ. Xem phần Tiền lương Tối thiểu đối với lao động dịch vụ.

Lao động Nông nghiệp

Người sử dụng lao động có thể trả lao động nông nghiệp $8 một giờ. 

Tiền lương tối thiểu có áp dụng đối với tất cả các đối tượng lao động hay không?

Không, có những người làm một số công việc mà không có quyền đòi hòi mức tiền lương tối thiểu. Những công việc này bào gồm:

 • công việc làm bởi những nhà thầu độc lập; 
 • công việc nông nghiệp và đồng áng;
 • công việc làm bởi những người đang tham gia một số chương trình đào tạo. Những chương trình này có thể do một trường học, một nhóm tôn giáo hay một tổ chức từ thiện mở ra;
 • công việc làm bởi những thành viên của các dòng tu;
 • dịch vụ chuyên nghiệp;
 • và công việc làm bởi những người bán hàng bên ngoài người bán các sản phẩm bên ngoài văn phòng của họ. Những người bán hàng này không bắt buộc phải có mặt tại nhiệm sở hàng ngày.

Tiền lương tối thiểu cho người lao động dịch vụ

Người lao động dịch vụ là những người nhận tiền thưởng (tip) cũng như tiền lương thường xuyên. Nếu bạn là một người lao động dịch vụ, mức lương tối thiểu của bạn vẫn là $13.50 một giờ. $13.50 này bao gồm cả tiền lương và tiền thưởng. Nếu tiền lương của bạn cộng với tiền thưởng không được đủ $13.50 một giờ thì chủ sử dụng lao động của bạn phải tăng tiền lương cho bạn. 

Chủ sử dụng lao động có thể trả người lao động dịch vụ một “mức dịch vụ” bằng $5.55 một giờ, Nhưng bạn phải kiếm được ít nhất là $7.95 một giờ, tính trung bình, cho tiền thưởng trong một tuần.

Ví dụ

Công ty taxi của Antoine trả cho anh ấy $5.55 một giờ. Có những tuần anh ấy được ít hơn $7.95 tiền thưởng. Chủ sử dụng lao động của anh ấy phải tang tiền lương giờ cho Antoine’s trong những tuần đó để đảm bảo anh ấy được hưởng ít nhất là $13.50 một giờ cho tiền lương cộng tiền thưởng.

Nếu tiền thưởng trung bình của bạn ít hơn $7.95 một giờ cho bất cứ tuần nào, người chủ của bạn sẽ phải trả thêm cho bạn để bạn được đủ $13.50 một giờ.

Người chủ của bạn có thể quyết định gộp tất cả tiền thưởng với nhau, rồi chia đều tiền thưởng cho tất cả các người làm. Nhưng tiền thưởng chỉ được phép chia cho những lao động dịch vụ, không cho những người làm công việc quản lý.

Nếu tôi dưới 16 tuổi, tiền lương tối thiểu có áp dụng cho tôi hay không?

Có, tiền lương tối thiểu áp dụng cho tất cả mọi đối tượng lao động ở tiểu bang Massachusetts.  này hkông phụ thuộc vào tuổi tác.

ĐiềuNgười làm công việc giữ trẻ và nội trợ có được trả công theo tiền lương tối thiểu hay không?

Có! Những người nội trợ và giữ trẻ là những “lao động gia đình”. Các công việc khác như nấu ăn, lao động ban ngày, trợ giúp y tế tại nhà và y tá đến thăm tại gia cũng là những công việc lao động gia đình. 

Nếu bạn là một lao động gia đình bạn phải được trả theo tiền lương tối thiểu.

Bạn có thể là một nhà thầu độc lập, nếu bạn

 • chỉ làm việc lúc có lúc không,
 • bạn kiểm soát lịch làm việc của riêng mình và
 • bạn làm việc cho một vài gia đình hoặc hộ gia  đình,

 Các nhà thầu độc lập không được bảo hộ bởi luật tiền lương tối thiểu.

Nếu tôi được xem như mất khả năng lao động, tôi có được quyền được trả theo tiền lương tối thiểu hay không?

Có! Người lao động được xem như mất khả năng lao động có quyền được trả theo tiền lương tối thiểu. Người chủ của bạn chỉ có thể trả người lao động thấp hơn mức tiền lương tối thiểu nếu ông ấy có một giấy chứng nhận đặc biệt. Chỉ có Bộ trưởng Bộ Lao động mới có quyền cấp chứng nhận này cho người sử dụng lao động.

Nếu tôi làm việc như một người học việc hoặc ai đó đang học một nghề mới hay một công việc thương mại mới, người chủ lao động có phải trả tôi theo mức tiền lương tối thiểu hay không?

Điều đó tuỳ theo.  

Người chủ có thể trả bạn ít hơn mức tiền lương tối thiểu trong một thời gian ngắn. Bộ Lao động chắc chắn đã phê duyệt cho người học việc. Bộ trưởng Bộ Lao động phải cấp cho người chủ của bạn một giấy chứng nhận.

 • Người chủ của bạn có thể trả những người học việc thấp hơn mức tiền lương tối thiểu chỉ trong thời gian bắt đầu trên giấy chứng nhận.
 • Trong khi bạn đang học việc, ngưởi chủ của bạn phải trả cho bạn ít nhất 80% mức tiền lương tối thiểu.
 • Người chủ của bạn bắt buộc phải trả bạn mức tiền lương tối thiểu ngay khi thời gian trên giấy chứng nhận kết thúc.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý