Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Khi nào chủ lao động của tôi có thể gán lương của tôi?

Ấn hành bởi Lydia Edwards, Director of Legal Services Brazilian Immigrant Center, Massachusetts Law Reform Institute, Neighborhood Legal Services
Sự xem xét lại Tháng Bảy, 2015

Khi chủ lao động của bạn lấy tiền từ tiền trả công của bạn, việc đó gọi là một “khấu trừ”. Một số người gọi đó “gán” lương của bạn. Chủ lao động phải đưa cho bạn một phiếu lương cho mỗi lần họ trả tiền lương cho bạn. Phiếu lương phải liệt kê rõ tất cả các khoản khấu trừ từ tiền lương của bạn. Chủ lao động của bạn chỉ được phép khấu trừ một số khoản nhất định.

 1. Chủ lao động của bạn bắt buộc phải khấu trừ một số khoản, ví dụ thuế và các khoản tiền theo án lệnh của toà án, ví dụ như tiền cấp dưỡng con cái.
 2. Ông ấy có thể khấu trừ một số khoản khác nữa mà bạn đồng ý và bạn muốn khấu trừ, như tiền hưu trí IRA hay tiền bảo hiểm y tế.

Những khoản khấu trừ chủ lao động của bạn phải lấy ra khỏi chi phiếu trả lương của bạn

 • Thuế liên bang và tiểu bang,
 • Các khoản đóng góp An sinh xã hội (FICA),
 • Các khoản theo án lệnh Toà án gán vào tiền lương hoặc tiền thu nhập như Tiền nuôi con.

Những khoản khấu trừ bạn có thể yêu cầu

 • Các khoản tiền trả cho Nghiệp đoàn,
 • Tiền Bảo hiểm,
 • Chi phí Ăn Ở. Có những qui định cụ thể về việc chủ lao động của bạn có thể khấu trừ bao nhiêu và vào khi nào,
 • Đóng góp vào quĩ hưu trí,
 • Các khoản lệ phí Nghiệp đoàn hay cơ quan dịch vụ,
 • Đóng góp từ thiện,
 • Các khoản đóng góp nghỉ phép, y tế, và quĩ phúc lợi.

Những khoản nào khác nữa mà chủ lao động của tôi có thể khấu trừ từ tiền lương của tôi?

Chủ lao động của bạn chỉ có thể khấu trừ từ tiền lương của bạn những khoản khấu trừ mà ông ấy hay bà ấy bắt buộc phải khấu trừ và những khoản khấu trừ mà bạn đồng ý. Chủ lao động của bạn phải được sự đồng ý của bạn bằng văn bản. Chủ lao động của bạn không thể tự quyết định việc lấy bất cứ khoản khấu trừ nào khác từ tiền lương của bạn vì bất cứ lý do nào khác.

Đôi khi chủ lao động của bạn lấy tiền từ tiền lương của bạn để trả lại cho họ vì thâm hụt tiền mặt hoặc vì thiệt hại tài sản.

Nhưng làm như vậy là bất hợp pháp.

Thâm hụt tiền mặt

Nếu chủ lao động của bạn tin rằng bạn là nguyên nhân của việc thâm hụt tiền mặt, ông ấy và bà ấy phải chứng minh được bạn đã phạm tội. Nếu họ muốn bạn trả cho sự thâm hụt tiền mặt, họ phải thưa bạn ra toà và chứng minh được rằng bạn đã lấy tiền của họ. Chủ lao động của bạn không thể đơn thuần trả bạn ít tiền lương đi.

Thiệt hại tài sản

Chủ lao động của bạn không thể khấu trừ từ tiền lương của bạn cho các chi phí thiệt hại tài sản mà bạn gây ra;

Ông ấy và bà ấy không thể gán lương của bạn cho

 • cho các chi phí về hao mòn nói chung của tài sản. 
 • thiệt hại bạn gây ra cho tài sản của ông ấy hay bà ấy, hoặc
 • thiệt hại bạn gây ra cho tài sản của một ai khác.

Nếu chủ lao động của bạn cảm thấy rằng bạn cố tình làm hư hại tài sản ông ấy hay bà ấy có thể yêu cầu bạn cho phép trừ chi phí thiệt hại từ tiền lương của bạn, hoặc bà ấy thưa bạn ra toà. Bà ấy chỉ có thể khấu trừ chi phí thiệt hại từ tiền lương của bạn nếu bạn đồng ý bằng văn bản. Bạn không bắt buộc phải đồng ý.

Các chi phí kinh doanh

Chủ lao động của bạn không thể gán lương cho các phí tổn của dụng cụ, thiết bị, các vật liệu làm sạch, khí đốt, bảo hiểm, hoặc những chi phí kinh doanh khác từ tiền lương của bạn. Những chi phí này là “chi phí kinh doanh bình thường” mà chủ lao động của bạn phải chi trả. Ông ấy không được phép bắt bạn phải chi trả những chi phí này.

Nếu tôi đi làm trễ, hay chủ lao động trả thừa cho tôi thì sao?

Đôi khi tiền lương của bạn không đầy đủ như bạn nghĩ. Mà ít hơn bình thường. Hình như chủ lao động của bạn trừ tiền do bạn đi làm trễ hoặc do họ trả quá. Nhưng chủ lao động của bạn chỉ phải trả cho bạn tiền lương cho những giờ bạn thực sự làm.

Đi làm trễ

Chủ lao động của bạn chỉ phải trả tiền lương cho những giờ bạn thực sự làm việc. Nếu bạn thường làm việc từ 9 giờ sang đến 5 giờ chiều, hoặc 40 giờ một tuần thì chủ lao động của bạn phải trả cho bạn đủ 40 giờ.

Nếu bạn đến nơi làm việc sau 9 giờ sang chủ lao động của bạn sẽ chỉ phải trả cho bạn những giờ bạn thực sự đã làm việc. Ví thế, nếu bạn đến nơi làm việc vào lúc 9.30, chủ lao động của bạn sẽ chỉ phải trả cho bạn 7.5 giờ cho ngày hôm đó.  

Trả quá

Chủ lao động của bạn có thể nhầm lẫn và trả cho bạn quá nhiều. Chủ lao động của bạn chỉ phải trả cho đúng những giờ bạn đã thực sự làm việc.

Nếu chủ lao động của bạn trả quá thì bà ấy có thể trừ vào những lần trả tiền lương trong tương lai. Nhưng mỗi kỳ lương bà ấy vẫn phải trả cho bạn số tiền lương tối thiểu. Vì thế bà ấy không thể trừ hết tiền trả quá nếu làm như thế sẽ làm cho số tiền trả cho bạn ít hơn tiền lương tối thiểu.

Nếu tôi mượn tiền của chủ lao động của tôi, bà ấy có thể lấy lại tiền bằng cách trừ vào tiền lương của tôi hay không?

Không. Nếu bạn mượn tiền của chủ lao động của bạn, bà ấy sẽ phải được sự đồng ý của bạn mới được trừ vào tiền lương của bạn.

Chủ lao động của tôi có thể buộc tôi trả tiền đồng phục hay không?

Không. Nếu chủ lao động của bạn nói rằng bạn phải mặc đồng phục ông ấy hay bà ấy phải trả chi phí đó. Nếu đồng phục phải được giặt khô, hoặc giặt theo một cách đặc biệt nào đó thì chủ lao động của bạn phải hoàn trả lại cho bạn các chi phí giặt sạch đó:

Nếu bạn có thể giặt đồng phục cùng với quần áo riêng của bạn, và đồng phục không phải được xử lý đặc biệt, chủ lao động của bạn không phải hoàn trả cho bạn chi phí để giặt sạch đó.

Tôi có thể làm gì nếu chủ lao động của tôi gán lương bất hợp pháp?

Nếu chủ lao động của bạn gán lương của bạn bất hợp pháp, bạn có thể khiếu nại với Văn phòng Tổng Chưởng lý. Nếu bạn không biết chắc về bất cứ chính sách nào về nơi làm việc của bạn, hãy gọi tới Đường dây nóng Lao động Công bằng của Tổng Chưởng lý theo số (Fair Labor Division Hotline) (617) 727-3465.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý