Bạn đang ở đây

Được Trả Lương

Ấn hành bởi Lydia Edwards, Director of Legal Services Brazilian Immigrant Center, Massachusetts Law Reform Institute, Neighborhood Legal Services
Sự xem xét lại Tháng Bảy, 2015

Tất cả mọi người đều có quyền được nhận tiền lương. Tìm hiểu xem bạn nên được nhận bao nhiêu tiền lương, khi nào bạn phải được nhận tiền lương và bạn phải làm gì nếu chủ sử dụng lao động của bạn không chịu trả tiền lương cho bạn.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý