Head’s up — MassLegalHelp is getting a new look!

At the beginning of March, we will be relaunching this website with a brand-new look. You may notice some things moved around, but our main content will stay the same. We hope the improved design will make it easier to find what you are looking for.

 

Thỏa thuận Ly thân

Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services updated and revised Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại Tháng Hai 2010

Thỏa thuận Ly thân là gì? Tôi có cần nó hay không?

Trong một vụ án ly hôn, bạn và chồng hoặc vợ bạn có thể ký một bản thỏa thuận chỉ ra rằng hai người muốn thu xếp các vấn đề như thế nào. Bản thỏa thuận này được gọi là một "thỏa thuận tách rời". Đôi khi thỏa thuận tách rời là một hợp đồng ràng buộc giữa bạn và chồng hoặc vợ bạn Đôi khi hợp đồng đó không ràng buộc cho tới khi thẩm phán phê chuẩn và hợp nhất thỏa thuận đó trong phán quyết ly hôn. Mọi cái tủy thuộc vào những gì mà bạn và chồng hoặc vợ bạn đưa vào trong bản thỏa thuận ly thân. Lấy những lời khuyên pháp lý trước khi bạn ký là một điều hết sức khôn ngoan.

Thỏa thuận ly thân bao gồm những vấn đề như:

 • tiền cấp dưỡng cho chồng hoặc vợ,
 • tiền cấp dưỡng con cái,
 • quyền nuôi con,
 • quyền thăm viếng,
 • điều gì xảy ra đối với tài sản cá nhân,
 • điều gì xảy ra cho căn nhà của gia đình,
 • điều gì xảy ra với thuế vụ,
 • ai là người sẽ trả các món nợ,
 • thay đổi tên, và
 • án lệnh bảo vệ (ví dụ, một án lệnh qui định rằng chồng hoặc vợ của bạn không được phép đến nhà hay nơi làm việc của bạn).

Một thỏa thuận ly thân chỉ có giá trị nếu cả hai bên vợ và chồng đều ký tên. Hãy xin những lời khuyên của một luật sư (Get advice from a lawyer) trước khi bạn ký một thỏa thuận ly thâni mà chồng bạn hoặc luật sư của anh ta thảo ra. Chồng bạn không thể ép buộc bạn ký bản thỏa thuận ly thân. Nếu chồng bạn gây áp lực để bạn phải ký vào một bản thỏa thuận, hãy bỏ đi và trao đổi với luật sư riêng của bạn.

Hãy trao đổi với một luật sư nếu bạn nghĩ rằng bạn muốn có một thỏa thuận ly thân. Một thỏa thuận ly thân có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn trong một thời gian dài, và một số vấn đề có thể trở nên phức tạp (như thuế vụ). Một điều quan trọng bạn cần làm là bỏ thời gian suy nghĩ và cân nhắc về hoàn cảnh cụ thể của bạn, các nhu cầu của bạn, các nhu cầu của con cái bạn nếu bạn là cha mẹ. Luôn nhớ rằng mọi thứ có thể thay đổi theo thời gian. Trao đổi với một luật sư và có được một luật sư thảo ra bản thỏa thuận thì tốt hơn là bạn tự mình viết nó.

Một bản thỏa thuận ly thân thường trở thành một phần trong phán quyết ly hôn. Nhưng thẩm phán có thể từ chối việc chấp nhận một bản thỏa thuận nếu bà ấy tin rầng điều đó là không công bằng hoặc nếu bà ấy nghĩ rằng chồng hoặc vợ bạn đã ép buộc hoặc đẩy bạn vào việc ký nó.

Thẩm phán cũng sẽ không phê chuẩn các phần nào đó trong bản thỏa thuận ly thân nếu nó làm ảnh hưởng đến con cái của bạn (như quyền nuôi con) trừ phi bà ấy tin rằng những thỏa thuận đó được đưa ra vì "quyền lợi tốt nhất" cho đứa trẻ.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý