Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Tôi có thể giữ bí mật địa chỉ của mình không?

Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services. Updated and revised by Attorney Jeff Wolf for MassLegalHelp
Sự xem xét lại Tháng Hai 2012

Tôi có thể giữ bí mật địa chỉ của mình khỏi người ngược đãi khi điền các mẫu biểu không?

Có! Khi bạn nộp đơn xin án lệnh bảo vệ khỏi sự ngược đãi của bạn, bạn sẽ cần viết tên, địa chỉ nhà, số điện thoại, địa chỉ nơi làm việc, và số điện thoại nơi làm việc trong một mẫu Thông tin Bảo mật (Confidential Information form). Mẫu này sẽ được giữ trong một hồ sơ lưu khác tại tòa để người ngược đãi không thể nhìn thấy nó.

Nếu bạn cũng không muốn những thông tin này xuất hiện trong Án lệnh Phòng tránh Ngược đãi, hãy đừng đánh dấu vào ô 4a, 4b và 4c ở phần J của đơn Khiếu kiện Bảo vệ Ngược đãi.

Bạn cần hết sức thận trọng kể cả nếu bạn được tòa án giữ bí mật địa chỉ của bạn. Người ngược đãi có rất nhiều cách khác để tìm ra nơi bạn sống.

Mẫu Thông tin Bảo mật có giống như Chương trình Bảo mật Địa chỉ không?  

Không. Chương trình Bảo mật Địa chỉ (Address Confidentiality Program) là một cái hoàn toàn khác. Chương trình này yêu cầu các cơ quan chính phủ giứ bí mật địa chỉ của bạn. Nó thiết lập một địa chỉ nhận thư khác cho bạn. Các cơ quan chính phủ gửi thư từ cho bạn đến địa chỉ khác này. Bạn có thể dùng địa chỉ khác này trong bất cứ mẫu đơn mà hỏi về địa chỉ của bạn, nơi làm việc hoặc địa chỉ trường học. Các nhân viện Chương trình Bảo mật Địa chỉ sẽ chuyển thư đến cho bạn tại địa chỉ thật của bạn. Như thế không ai biết địa chỉ thật của bạn ngoài Chương trình Bảo mật Địa chỉ và bưu điện.  

Để sử dụng chương trình này, bạn cần phải:

  • Sống ở địa chỉ mới nơi người ngược đãi không hề biết đến
  • Chứng minh rằng cuộc sống của bạn hoặc của các con bạn sẽ bị đặt trong nguy hiểm nếu người ngược đãi biết được địa chỉ của bạn

Nếu bạn sử dụng chương trình này, bạn sẽ không bao giờ được nói cho người ngược đãi hoặc bất cứ cơ quan chính phủ nào địa chỉ thật của bạn là gì.

Nếu bạn muốn xin vào chương trình này, hãy hỏi người thư ký tòa về nó. Người thư ký tại Tòa án Quận hay Tòa án Gia đình và Di chúc có thể giúp đỡ bạn. Tổ chức bạo hành gia đình địa phương của bạn cũng có thể giúp đỡ bạn. Bạn cũng có thể xin bằng cách gọi tới Chương trình Bảo mật Địa chỉ (Address Confidentiality Program) theo số 1-866-SAFE-ADD. 

Có ai đó tại tòa án giúp tôi điền các mẫu biểu để xin án lệnh bảo vệ 209A không?

Tại một số tòa án, lục sự viên sẽ giúp bạn điền các đơn này. Nhưng lục sự viên không thể đi tới trước mặt thẩm phán tòa cùng bạn hoặc cho bạn bất cứ lời khuyên pháp lý nào.

Có thể có một người bênh vực tại tòa người có thể giúp bạn về giấy tờ và đứng cùng bạn trước mặt thẩm phán tòa. Hãy hỏi lục sự viên tòa nếu có một người bênh vực có thể giúp đỡ bạn. Lục sự viên sẽ biết:

Liệu có một người bênh vực tại tòa án, người bênh vực không phải là một ai đó làm việc cho tòa án. Người bênh vực cũng có thể không phải là một luật sư. Người bênh vực có thể là:

  • một Người bênh vực cho Nạn nhân/Nhân chứng tử Văn phòng Công tố viên; hoặc
  • một người bênh vực Chương trình An toàn (SAFEPLAN). SAFEPLAN là một chương trình của Văn phòng Trợ giúp Nạn nhân tiểu bang Massachusetts (MOVA).  Người bênh vực SAFEPLAN làm việc với các chương trình bạo hành gia đình địa phương;hoặc
  • một người bênh vực từ chương trình dành cho phụ nũ bị hành hung/nơi lánh tạm hoặc các cơ quan dịch vụ xã hội khác.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý