Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Trợ cấp Thực phẩm

Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services updated and revised Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại October, 2009

Phiếu mua thực phẩm

Bạn có thể nộp đơn xin Phiếu Thực phẩm trực tuyến hoặc tại văn phòng DTA ở địa phương bạn. Bạn có thể dùng Phiếu Thực phẩm mua thực phẩm tại siêu thị, chợ rau cải, và một vài nhà hang và chương trình bữa ăn cho người cao niên. Lượng Phiếu Thực phẩm bạn xin được tùy thuộc vào số người trong hộ gia đình của bạn, số tiền thu nhập gia đình bạn thu được, tiền trả cho nơi lánh tạm hoặc nhà ở của bạn, và số tiền gửi trẻ. Nếu bạn là một người cao niên hoặc bạn bị mất khả năng lao động, chi phí y tế của bạn cũng sẽ được tính đến. Hãy đọc Các Quyền Cơ bản vể Phiếu Thực phẩm (Food Stamps Basic Rights).

Xem Nộp đơn tới DTA để biết thông tin về việc xin Phiếu Thực phẩm. Xem Khiếu nại đơn bị từ chối để biết thông tin về những gì cần làm nếu bạn nộp đơn và DTA trả lời bạn rằng bạn không được hưởng quyền lợi này.

Chương trình dành cho Phụ nữ, Trẻ em và Trẻ Sơ sinh (WIC)

WIC cung cấp những phiếu mua thức ăn bổ dưỡng cho phụ nữ có thai với thu nhập thấp và trẻ em dưới 5 tuổi. Bạn cũng có thể dùng phiếu WIC để mua thực phẩm như sữa, phó mát, trứng, cá tuna, ngũ cốc tăng cường chất sắt, bơ lạc, sữa sơ sinh cho trẻ sơ sinh, cà rốt, đậu, và nước trái cây giàu Vitamin C. Bạn cũng có thể được kiểm tra sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng, và giới thiệu tới những chương trình phúc lợi khác. Vào trực tuyến để tìm xem bạn có thể tới đâu để xin hoặc gọi cho WIC tiểu bang Massachusetts WIC theo số 1-800-942-1007.

Thực phẩm Thặng Dư Phát Không

Chình phủ Mỹ mua dư ra những thực phẩm như bơ lạc, đồ hộp, và phó mát từ nông dân để cấp không cho những kho thực phẩm địa phương và Các Chương trình Hành động Cộng đồng. Tra Hướng dẫn Dịch vụ Cộng đồng ở vài trang đầu tiên của cuốn niêm giám điện thoại của bạn, hoặc gọi tới Đường dây nóng Nguồn Thực phẩm của Dự án Bánh mì theo số 1-800-645-8333 (dùng tiếng nói) hay 1-800-377-1292 (dùng chữ viết) để tìm ra nơi xin những thực phẩm này.

Kho thực phẩm và Bếp Súp

Hầu hết các thị trấn và thành phố đều có kho thực phẩm mà phân phát thực phẩm miễn phí vào những thời điểm nhất định trong tháng. Họ cũng có những bếp súp hoặc những nơi khác mà bạn có thể tới cùng gia đình để được ăn những bưa ăn nóng. Tra Hướng dẫn Dịch vụ Cộng đồng ở một vài trang đầu tiên của cuốn niên giám điện thoại, hoặc xem Hướng dẫn tài nguyên dự án Bánh mì để tìm ra nơi xin thực phẩm ở thị trấn hay thành phố của bạn.

Chương trình SHARE (CHIA SẺ)

Bạn có thể xin những túi thực phẩm bao gồm thịt, rau cải, trái cây, và ngũ cốc từ Chia sẻ choYou can get packages of food including meats, fresh vegetables, fruits, and cereals from Share với $15. Share cũng yêu cầu bạn đóng góp cho họ 2 giờ làm việc cộng đồng để giúp họ trong việc đòng gói thực phẩm. Bạn có thể tìm ra một chương trình SHARE bằng cách hỏi Chương trình Hành động Cộng đồng ở địa phương bạn.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý