Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Tôi nên làm gì nếu Bộ Trẻ Em và Gia Đình mở điều tra về gia đình tôi?

Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services updated and revised Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại May 2010

Bộ Trẻ Em và Gia Đình (DCF) mang một trọng trách – bảo vệ trẻ em. Đôi khi DCF lấy trẻ em khỏi cha mẹ trong nỗ lực giữ cho trẻ em được an toàn. Một điều quan trọng cần ghi nhớ là DCF có thể lấy con của bạn từ bạn. Họ phải ra tòa để có thể lấy con của bạn, nhưng họ có thể nhanh chóng  lấy được án lệnh từ tòa án nếu họ cần.

Hãy đừng làm cho cán bộ DCF của bạn tức giận. Tốt nhất là nói chuyện nhẹ nhàng với người cán bộ. Hãy đừng văng tục hoặc kêu la với người cán bộ. Đây là một thời gian khó khăn. Bạn có thể giận dữ vì cảm thấy những điều đưa ra không đúng sự thật và bị chỉ trích bởi những người lạ mặt. Hãy ghi nhớ rằng điều mà người cán bộ đang cố gằng làm - bảo vệ con của bạn. Cũng hãy ghi nhớ rằng điều gì mà người cán bộ có thể làm – đi đến tòa án nhằm lấy con của bạn từ bạn.    

Hãy cố gằng hợp tác với DCF. Giữ các cuộc hẹn của bạn. Điện thoại lại cho người cán bộ khi cô ấy điện thoại cho bạn. Nếu bạn không giữ được hẹn, hãy điện thoại cho người cán bộ và giải thích cho cô ấy vì sao. Nếu bạn không hợp tác, DCF có thề dùng điều này để chống lại bạn.  

Quan Trọng

Những gì bạn nói với DCF không phải là “bảo mật” . Điều đó có nghĩa là cán bộ DCF của bạn có thể nói với chánh án tòa mọi điều mà bạn đã nói với cô ấy.  

DCF quan tâm đến tất cả mọi điều có ảnh hưởng đến con bạn. DCF quan tâm đến việc chị gái hay em gái của bạn đã ném những thứ gì trong khi giữ con giúp bạn. DCF quan tâm đến việc người ngược đãi bạn đã đối xử với con cái bạn ra sao. DCF muốn biết bạn đã làm gì để bảo vệ con của bạn.  DCF quam tâm đến việc liệu chị em gái của bạn mở tiệc gì khi đang giữ con cho bạn.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý