Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Chính người đã ngược đãi tôi báo cáo về tôi với Bộ Trẻ Em và Gia Đình

Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services updated and revised Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại May 2010

17. Chính người ngược đãi tôi đã báo cáo về tôi với Bộ Trẻ Em và Gia Đình. Tôi có thể làm gì?

Đôi khi chính những người ngược đãi gọi tới cho Bộ Trẻ Em và Gia Đình (DCF) để trả đũa những nạn nhân của họ vì đã rời bỏ họ hoặc xin một lệnh bảo vệ 209A chống lại họ. Đôi khi họ tìm cách để khống chế những nạn nhân của họ bằng cách đe dọa sẽ gọi điện cho DCF. Đôi khi họ thực sự gọi điện thoại cho DCF.

Người đã ngược đãi bạn có thể gọi điện tới DCF và nói sai sự thật về bạn. Anh ta cũng có thể nói rằng bạn đang ngược đãi và bỏ bê con của bạn hoặc nỏi rằng bạn là một kẻ nghiện rượu hoặc ma túy. DCF sẽ điều tra và tìm hiểu xem đâu là đúng đâu là sai. Nhưng DCF cũng có thể tìm hiểu được về bạo hành gia đình khi họ mở điều tra. DCF có thể sẽ kết luận rằng con bạn đang gặp nguy hiểm vì bạo hành gia đình.  

Khi DCF điều tra, hãy cố gắng giữ bình tĩnh và thu xếp mọi thứ có tổ chức. Hãy cố gắng có một một người bạn hoặc một người bênh vực có mặt khi DCF tới gặp để nói chuyện với bạn. Yêu cầu được nói chuyện với một chuyên viên DCF về bạo hành gia đình. Giải thích cho cán bộ và Chuyên viên Về Bạo Hành Gia Đình rằng người ngược đãi bạn đã gọi điện cho DCF vì muốn trả đũa việc bạn đã rời bỏ anh ta hoặc xin lệnh bảo vệ 209A chống lại anh ta. Hãy nói với cán bộ và Chuyên viên Về Bạo hành Gia đình những gì bạn đã làm để bảo vệ con mình khỏi bạo hành gia đình.

DCF cần nhìn thấy rằng bạn đang bảo vẩ con mình khỏi bạo hành gia đình. DCF có thể muốn bạn đi tư vấn hoặc nhận được các dịch vụ khác.  

Tốt nhất là hợp tác với DCF trong những tình huống này. DCF cũng sẽ muốn nói chuyện với người ngược đãi bạn về con của bạn, đặc biệt nếu anh ta là cha của đứa trẻ. Hãy để anh ta là người không hợp tác khi DCF muốn đến thăm nhà anh ta, làm hẹn hoặc đưa cho anh ta một kế hoạch phục vụ. Hãy cố gắng là phụ huynh mà DCF có thể tin tưởng, bằng cách làm những gì mà cán bộ của bạn yêu cầu bạn làm và làm bằng khả năng tốt nhất của bạn. Hãy để người lạm dụng bạn là người mà DCF không thể tin tưởng.

18. Người ngược đãi nói dối Bộ Trẻ Em và Gia Đình về tôi rồi nộp đơn xin quyền nuôi con tại Tòa Án Chứng Thực Di Chúc và Gia đình. Tôi có thể làm gì?

Đôi khi người ngược đãi làm một báo cáo sai cho Bộ Trẻ em và Gia đình (DCF) nhằm giành được quyền nuôi con. Khi họ tới Tòa Án Chứng thực Di chúc và Gia đình họ lại lặp lại những điều báo cáo đó.

Hãy nói với thẩm phán rằng những báo cáo của anh ta là không đúng sự thực. Hãy nói với thẩm phán về những ngược đãi. Hãy giải thích rằng những báo cáo cho DCF là một cách để có thê ngược đãi bạn thêm nữa. Hãy chỉ cho thẩm phán thấy rằng DCF đã quyết định rằng bạn bỏ bê hoặc ngược đãi con mình. Nếu DCF không hỗ trợ một báo cáo 51A chống lại bạn, hoặc nếu DCF không nộp một hồ sơ  vụ án “Chăm sóc và Bảo vệ” (”Care and Protection” case) nhằm lấy con của bạn, hãy nói cho thẩm phán biết.

Hợp tác với DCF thường là một điều tốt vì cán bộ của bạn có thể thấy được rằng báo cáo mà người ngược đãi đưa ra là không đúng sự thực. DCF có thể nói với thẩm phán rằng bản báo cáo đó là sai. DCF cũng có thể nói với thẩm phán rằng con của bạn nên được sống cùng bạn bởi vì cha mẹ kia quá ngược đãi. DCF không thích phải đứng giữa trong cuộc chiến giành quyền nuôi con. Nhưng thẩm phán có thể hỏi quan điểm của người cán bộ xem điều gì là tốt nhất cho con của bạn.

Nếu người ngược đãi bạn đưa bạn ra Tòa án Chứng thực Di chúc và Gia đình để giành quyền nuôi con, có được một luật sư là rất quan trọng.  Tìm kiếm chương trình các dịch fuj pháp lý ở địa phương bạn (Find your local legal services program, trang trực tuyến chỉ bằng tiếng Anh).

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý