Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Bạo hành Gia đình là Gì?

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute
Tháng Tư Tháng Mười, Năm 2009

Đôi khi tôi cảm thấy bạn tình ngược đãi mình, nhưng anh ấy không bao giờ đánh đập tôi. Như vậy có phải là bạo hành gia đình không?

Một hành động ngược đãi không nhất thiết là phải về mặt thể chất mới bị coi là bạo hành gia đình. Khi hai người có quan hệ tình cảm và một người tìm cách khống chế và nắm giữ quyền lực đối với người kia thì bị coi là bạo hành gia đình. Có rất nhiều kiểu bạo hành gia đình. Dưới đây là một danh sách các kiểu bạo hành gia đình:

 • Ngược đãi về Thể chất: xô đẩy, đánh đập, cào cắn, đạp đá, ném các đồ vật vào một người, sử dụng vũ khí, ép buộc quan hệ tình dục, sờ mó, hiếp dâm hoặc bóp cổ.
 • Cô lập: Cản trở bạn trong việc tiếp xúc với mọi người, không chế bạn trong việc bạn có thể gặp gỡ hoặc nói chuyện với ai, muốn kiểm soát xem bạn đang ở đâu trong mọi lúc.
 • Ngược đãi về Tinh thần: réo đủ các thứ tên để chửi rủa bạn; đàn áp bạn, dùng những thủ đoạn tâm lý để áp chế bạn, làm nhục bạn ở nơi công cộng.
 • Ngược đãi về Kinh tế: nắm giữ tiền bạc của bạn, bắt bạn phải hỏi xin tiền, kiểm soát tất cả tiền bạc
 • Ngược đãi về Tình dục: đối xử với bạn như một đồ vật tình dục, ép buộc bạn quan hệ tình dục hoặc thực hiện những hành vi tình dục khi bạn không muốn;
 • Sử dụng con cái: dùng việc thăm viếng con cái như một cách để gây phiền nhiễu cho bạn; nói xấu bạn với con cái, làm nhục bạn trước mặt con cái;
 • Đe dọa: nói rằng anh ấy sẽ mang con cái đi; nói với bạn rằng bạn sẽ không bao giờ còn gặp lại con cái của bạn nữa, đe dọa sẽ gây thương tích cho bạn, đe dọa sẽ báo cáo về bạn cho ban đời sống hoặc DSS; đe dọa sẽ gây thương tích cho người thân trong gia đình bạn, đe dọa sẽ gây thương tích cho chính bản thân anh ta.
 • Cố nài nỉ để nắm quyền: đối xử với bạn như một người hầu; nắm quyền đưa ra những quyết định lớn;
 • Hăm dọa: dùng những cái nhìn, những con vật nuôi mang thương tích, hoặc phá hoại tài sản của bạn.

Các tài liệu "Bánh xe Bình đẳng" ("Equality Wheel") và  "Bánh xe Khống chế và Quyền lực" ("Wheel of Power and Control") do Dự án Phòng tránh Ngược đãi Duluth (Minnesota) biên soạn còn đưa ra thêm nhiều ví dụ về những hành vị ngược đãi và không ngược đãi. Những ví dụ trong những tài liệu này có thể giúp bạn đánh giá đúng về tình cảnh của bạn.

Tôi cảm thấy rất cô độc. Có rất nhiều phụ nữ ở trong tình trạng như tôi hay không?

Bạo hành gia đình là một trong những mối đe dọa sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng nhất đối với phụ nữ ở Hoa Ký hiện nay. Mỗi năm có hàng ngàn phụ nữ bị đánh đập bởi những người đã hoặc đang là bạn tình của họ. Tình riêng trong năm 2007, tòa án Massachusetts đã nhận được trên 35.000 đơn xin lệnh tránh xa. Hầu hết những đơn này là do phụ nữ nộp. (Tham khảo Chương X Quyền Nuôi Con).

Bạo hành gia đình có phải là một tội ác hay không?

Một số hình thức của bạo hành gia đình bị coi là tội ác. Ví dụ, những bạo hành về thể chất và cưỡng ép tình dục . Nếu bạn tình của bạn đe dọa dùng những sức mạnh về thể chất chống lại bạn hoặc con cái của bạn thì cũng bị coi la tội ác. Các hình thức bạo hành gia đình khác cũng có thể bị coi là tội ác. Tham khảo Chương X Lệnh bảo vể 209A.

Tôi sợ rằng các con tôi đang bị ngược đãi. Có các kiểu ngược đãi trẻ em nào?

Một số kiểu ngược đãi trẻ em như sau:  

 • để trẻ chứng kiến bao hành gia đình
 • tấn công tình dục đối với một đứa trẻ và
 • xâm phạm thân thể đối với một đữa trẻ.

Hành hung trẻ em có phải là một tội ác không?

Có, điếu đó là có thể. Một số hình thức ngược đãi ltrẻ em bị coi à tội ác. (Tham khảo thêm Chương X Lệnh Bảo vệ 209A)

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý