Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Điều gì xảy ra nếu người bạo hành tôi vi phạm án lệnh?

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute (Viện Cải Cách Luật Massachusetts)
Sự xem xét lại Tháng Tư, 2021

Điều gì xảy ra nếu người bạo hành làm điều gì đó trái với án lệnh cách ly 209A?

Nếu người mà quý vị có án lệnh cách ly 209A chống lại làm điều gì đó mà lệnh đã quy định rằng họ không thể làm, thì đó được gọi là "vi phạm."

Đó là phạm tội nếu người đó vi phạm lệnh bằng cách bạo hành quý vị, liên hệ với quý vị hoặc đến gần quý vị hơn lệnh cấm mà họ có thể.

Phần của án lệnh cách ly 209A có nội dung “không liên lạc” có nghĩa là người đó không được phép liên hệ với chính quý vị hoặc thông qua người khác, thư từ hoặc tin nhắn, cuộc gọi điện thoại, quà tặng hoặc bất kỳ cách nào khác. Không liên lạc có nghĩa là KHÔNG có mối liên hệ nào! Nếu người đó cố gắng liên hệ với quý vị theo bất kỳ cách nào trong số này, họ đang vi phạm lệnh.

Nếu người đó vi phạm án lệnh, hãy báo cảnh sát. Cảnh sát có thể bắt giữ họ. Nếu cảnh sát tự mình nhìn thấy hành vi vi phạm hoặc nếu cảnh sát có lý do chính đáng để tin rằng người này đã vi phạm án lệnh, cảnh sát phải bắt giữ người bạo hành. Nếu cảnh sát bắt và buộc tội họ, quý vị sẽ phải có mặt trước tòa án. Đọc Criminal Complaints (Khiếu Kiện Hình Sự) để biết thêm thông tin.

Nếu cảnh sát không tham gia hoặc không bắt người đó hoặc nộp đơn tố cáo hình sự chống lại họ, quý vị vẫn có quyền đến Tòa án cấp quận và tự mình What should I think about when I am deciding to file? (nộp đơn khiếu kiện hình sự)chống lại họ.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý