Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Án Lệnh Cách Ly 209A Có Thể  Bảo vệ Tôi Như Thế Nào?

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute (Viện Cải Cách Luật Massachusetts)
Sự xem xét lại Tháng Tư, 2021

Tôi có thể nhận được án lệnh Cách Ly  209A chống lại ai?

Quý vị có thể yêu cầu án lệnh cách ly  209A đối với một người nếu:

 • quý vị đã kết hôn với người đó;
 • quý vị đã từng kết hôn với người đó;
 • quý vị đang hẹn hò với người đó;
 • quý vị đã từng hẹn hò với người đó;
 • quý vị có một đứa con với người đó;
 • quý vị sống trong cùng một ngôi nhà với người đó;
 • hoặc quý vị đã từng sống trong cùng một ngôi nhà; hoặc
 • quý vị có quan hệ huyết thống hoặc hôn nhân với người đó (ví dụ: anh em họ, anh rể, em trai).

Nếu quý vị cần sự bảo vệ cho mình từ một người trong “gia đình”  nhưng không có trong danh sách này, quý vị vẫn có thể nhận được án lệnh Cách Ly 209A. Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu kiện hình sự chống lại người đó. Xem Criminal Complaints (Khiếu Kiện Hình Sự).

Tôi có thể nhận được án lệnh Cách Ly  209A nếu bạn tình của tôi không đánh tôi không?

Quý vị có thể nhận được án lệnh cách ly  209A đối với bất kỳ người nào trong danh sách ở trên đã:

 • làm tổn thương quý vị về thể chất;
 • đã cố làm tổn thương thể chất quý vị;
 • đã khiến quý vị sợ hãi bị tổn thương về thể chất; hoặc
 • đã ép buộc quý vị quan hệ tình dục hoặc tiếp xúc tình dục hoặc khiến quý vị quan hệ tình dục bằng cách đe dọa hay làm quý vị cảm thấy rằng quý vị không còn lựa chọn nào khác.

Án lệnh Cách Ly  209A có tác dụng gì?

Án lệnh  cách ly  209A là lệnh của tòa án quy định một người không được làm một số  việc nhất định. Nếu người đó vẫn làm những điều này, họ đang “vi phạm” án lệnh. Vi phạm án lệnh cách ly  209A là phạm tội và cảnh sát có thể bắt giữ họ. Án lệnh cách ly  209A cũng có thể ban hành lệnh  buộc người ngược đãi làm những việc như trả hóa đơn điện nước hoặc cấp dưỡng con trẻ.

Quý vị có thể yêu cầu tòa án ra lệnh bất cứ điều gì quý vị cần để được an toàn. Một số ví dụ về những gì tòa án có thể làm như một phần của án lệnh bảo vệ 209A là:

 • ban hành án lệnh buộc  người đó phải ngừng đe dọa, làm tổn thương hoặc bạo hành quý vị hoặc con quý vị;
 • ban hành án lệnh buộc  người đó không được liên lạc với quý vị hoặc con quý vị dưới bất kỳ hình thức nào;
 • ban hành án lệnh buộc  người đó tránh xa nhà quý vị hoặc tòa nhà chung cư hoặc những nơi khác như nơi làm việc, trường học của quý vị, trường học hoặc nhà trẻ của con quý vị. Lệnh có thể quy rằng người đó phải ở cách xa quý vị và những nơi này ít nhất 100 yards.
 • ban hành án lệnh buộc  người đó chuyển ra khỏi nhà của quý vị, nếu anh ta đang sống với quý vị;
 • bỏ địa chỉ của quý vị ra ngoài các biểu mẫu của tòa án để người đó không tìm ra nơi quý vị sống hoặc làm việc.
 • cho quý vị quyền nuôi con tạm thời;
 • ban hành lệnh buộc  người đó phải cấp dưỡng cho quý vị;
 • ban hành lệnh buộc  người đó phải cấp dưỡng cho con quý vị;
 • ban hành lệnh buộc  người kia phải trả cho quý vị bất kỳ chi phí nào mà hành vi  bạo hành của anh ta gây ra, chẳng hạn như tiền lương bị mất, hóa đơn y tế, ổ khóa bị hỏng, thay ổ khóa hoặc tài sản bị hư hỏng;
 • quy định rằng người đó không thể xem học bạ của con quý vị hoặc đi họp ở trường học;
 • ban hành lệnh buộc  người đó không được phép cắt các dịch vụ tiện ích mang tên họ hoặc ban hành lệnh buộc  mở lại nếu họ đã cắt;
 • ban hành lệnh buộc  người đó đưa thẻ nhận dạng vũ khí và bất kỳ loại súng hoặc vũ khí nào cho cảnh sát;
 • ban hành lệnh buộc  người đó giao cho quý vị tất cả chìa khóa nhà;
 • ban hành lệnh buộc   người đó giao cho quý vị chiếc xe của gia đình và chìa khóa dự phòng;
 • ban hành lệnh buộc  người đó không được tiêu hoặc lấy tiền từ tài khoản ngân hàng trong một khoảng thời gian ngắn;
 • báo cảnh sát đi cùng để lấy đồ tuỳ thân thuộc về  quý vị;
 • ban hành lệnh buộc  người đó  phải đi cùng  cảnh sát nếu  muốn lấy đồ của  chính họ ;
 • gửi người đó đến chương trình  giáo dục dành cho người  bạo hành được chứng nhận. Lưu ý:  Thẩm phán của  Tòa Án Di Chúc và Gia Đình có thể ban hành lệnh buộc  họ tham gia một chương trình trước khi  được phép đến thăm con quý vị. Thẩm phán của Tòa Sơ Thẩm chỉ có thể đề nghị họ tham gia một chương trình như một phần của lệnh bảo vệ 209A. Nếu một người vi phạm lệnh 209A, Tòa Sơ Thẩm sau đó có thể ban hành lệnh buộc  họ phải tham gia một chương trình dành cho người  bạo hành được chứng nhận;​
 • ban hành lệnh về bất kỳ nội dung hợp lý nào khác mà quý vị cần có để cảm thấy an toàn. Nếu quý vị cần đưa vật nuôi ra khỏi nhà, hãy yêu cầu thẩm phán ban hành lệnh cho người kia để cho phép quý vị nhận vật nuôi của quý vị. Nếu quý vị cần thứ gì khác, hãy yêu cầu thẩm phán ra lệnh.

Xem Án Lệnh Ngăn Chặn Bạo Hành  trang 1 và trang 2.

Án lệnh  cách ly 209A có giúp tôi giữ được an toàn không?

Nếu quý vị nhận được án lệnh  cách ly 209A, nó có thể giúp quý vị giữ an toàn. Nhưng vẫn có thể không. Đôi khi, cố gắng xin lệnh bảo vệ 209A có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Án lệnh  cách ly 209A là lệnh chính thức của tòa án. Nó cho người kia biết rằng quý vị nghiêm túc về việc  bạo hành cần phải ngưng lại ngay.  Án lệnh cũng cho phép cảnh sát bắt giữ khi người kia  làm những điều trái với án lệnh.

Ví dụ

Quý vị có một án lệnh quy định rằng người đó phải ở cách xa nhà quý vị ít nhất 100 yard. Nếu người đó đến trước cửa nhà quý vị và bấm chuông, quý vị có thể gọi cảnh sát và yêu cầu họ bắt  giữ người này.

Nhưng án lệnh  cách ly 209A không phải là áo chống đạn. Đó chỉ là một tờ giấy. Án lệnh  có thể khiến người kia sợ hãi và tránh xa quý vị. Nếu quý vị có lệnh 209A, cảnh sát có thể giúp quý vị nhiều hơn. Nhưng án lệnh có thể không đủ để ngăn người kia làm tổn thương quý vị. Đôi khi lệnh của tòa án sẽ khiến người  bạo hành tức giận hơn và có nhiều khả năng sẽ làm tổn thương quý vị hơn.

Quý vị biết người đang  bạo hành quý vị. Quý vị biết liệu họ có phải là người sẽ tôn trọng lệnh từ tòa án hay không. Quý vị biết liệu họ có phải là người sẽ không quan tâm nếu có lệnh của tòa án hay không và sẽ làm bất cứ điều gì họ muốn. Quý vị cũng biết liệu việc nhận được lệnh từ tòa án có thể khiến người đó nổi điên đến mức muốn làm tổn thương quý vị nhiều hơn không.

Nếu quý vị nhận được án lệnh  cách ly 209A, án lệnh đó chỉ là một phần của personal safety plan (kế hoạch an toàn cá nhân) của quý vị. Quý vị nên lập một kế hoạch an toàn đầy đủ cho biết mình sẽ làm gì để trốn thoát hoặc để bảo vệ bản thân nếu người kia  vẫn tiếp tục bạo hành  mặc dù quý vị đã có án lệnh. Quý vị có thể được trợ giúp để lập một kế hoạch an toàn. Hầu hết các chương trình trợ giúp chống bạo lực gia đình đều có các cố vấn có thể nói chuyện và giúp quý vị lập kế hoạch an toàn . Hãy gọi  Safelink để tìm một chương trình gần quý vị.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý

Court Service Centers Offer Chat

 

If it is
Monday-Friday
between
9am and 12pm