Bạn đang ở đây

¿Qué sucede si deseo hablar con la persona que me maltrató o volver con ella?

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute (Viện Cải Cách Luật Massachusetts)
Sự xem xét lại Tháng Tư, 2021

Liệu tôi có vi phạm lệnh bảo vệ 209A nếu tôi để người bạo hành trở lại nhà, gọi điện cho họ hoặc đến gặp họ không?

Không. Người  được gọi là "bị đơn” trong lệnh bảo vệ 209A của quý vị là người duy nhất có thể vi phạm lệnh đó. Quý vị không được vi phạm lệnh chống lại người kia. Nếu quý vị gọi điện hoặc đến gặp họ vì quý vị cần nói về những đứa trẻ hoặc điều gì khác, quý vị không vi phạm Án Lệnh. Nhưng nếu án lệnh cho biết họ không thể liên hệ với quý vị và họ vẫn làm như vậy, thì họ đang vi phạm án lệnh.

Quan trọng

Nếu quý vị thực sự gọi cho người mà quý vị có án lệnh cách ly chống lại hoặc đến gặp họ hoặc mời họ đến, cảnh sát và tòa án có thể nghĩ đến điều này nếu quý vị cần họ giúp đỡ trong tương lai. Nếu quý vị liên hệ với họ, cảnh sát có thể không sẵn sàng bắt họ hoặc buộc tội họ trong tương lai chỉ vì liên lạc với quý vị.

Tôi nên làm gì nếu chúng tôi quay lại với nhau?

Nếu quý vị muốn quay lại với nhau hoặc thậm chí chỉ nói chuyện với người kia hoặc gặp họ, quý vị có thể:

  • yêu cầu tòa án thay đổi án lệnh. Tòa án có thể hủy bỏ phần "không liên hệ” của án lệnh nhưng giữ nguyên phần "không bạo hành” của án lệnh. Quý vị vẫn có thể có án lệnh quy định rằng họ không thể bạo hành quý vị, nhưng họ sẽ không gặp rắc rối chỉ vì liên hệ hoặc ở bên quý vị. Quý vị cũng có thể yêu cầu tòa hủy bỏ các phần khác của lệnh. Đảm bảo rằng quý vị đã đọc án lệnh đó và suy nghĩ về những phần quý vị muốn giữ lại và những phần quý vị muốn bỏ đi. Sau đó đến tòa án và nói với lục sự rằng quý vị muốn đưa ra kiến ​​nghị để thay đổi án lệnh của mình. Sử dụng biểu mẫu  Kiến Nghị của Nguyên Đơn để Sửa Đổi hoặc Chấm Dứt Án Lệnh Ngăn Chặn Bạo Hành. Chọn ô trên biểu mẫu quy định rằng quý vị muốn sửa đổi án lệnh 209A. Viết trên đó cách thức quý vị muốn án lệnh thay đổi. Đảm bảo rằng quý vị nói rõ những phần nào của án lệnh quý vị muốn bỏ đi và những phần nào quý vị muốn giữ lại và tại sao. Hoặc
  • Yêu cầu lệnh bảo vệ 209A chấm dứt.” Điều này sẽ kết thúc án lệnh hoàn toàn.

Làm cách nào để tôi chấm dứt lệnh bảo vệ 209A?

Nếu quý vị muốn chấm dứt lệnh bảo vệ 209A của mình, quý vị có thể yêu cầu tòa án chấm dứt lệnh đó. Điều này được gọi là làm án lệnh "chấm dứt”. Quý vị có thể muốn làm điều này nếu quý vị đã quay trở lại với người kia. Đôi khi, mọi người chấm dứt án lệnh vì họ cảm thấy án lệnh đã đặt ra cho họ thêm nhiều nguy hiểm.

Quý vị có thể nhận được lệnh chấm dứt bất kỳ ngày nào trong giờ làm việc thông thường của tòa án. Hãy đến tòa án đã ban hành án lệnh cho quý vị. Nói với lục sự rằng quý vị muốn yêu cầu thẩm phán chấm dứt lệnh bảo vệ 209A. Sử dụng biểu mẫu Kiến Nghị của Nguyên Đơn để Sửa Đổi hoặc Chấm Dứt Án Lệnh Ngăn Chặn Bạo Hành. Chọn ô trên biểu mẫu nói rằng quý vị muốn chấm dứt án lệnh 209A. Viết lý do quý vị muốn  chấm dứt án lệnh.

Quý vị có thể muốn giữ án lệnh nhưng yêu cầu bỏ một số phần nhất định. Quý vị có thể yêu cầu bỏ các phần "tránh xa” và “ không liên hệ” trong án lệnh, nhưng vẫn giữ các phần của án lệnh nói rằng người kia không được bạo hành quý vị. Bằng cách này, ngay cả khi quý vị quay lại với nhau hoặc quý vị muốn có thể nói chuyện với đối phương, họ vẫn sẽ biết rằng họ có thể bị bắt và đi tù nếu họ làm tổn thương hoặc đe dọa quý vị.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

  • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
  • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
  • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
  • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý