Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Nếu tôi mở hồ sơ đòi tiền cấp dưỡng con cái, tôi có thể được hưởng bao nhiêu tiền?

Ấn hành bởi an AmeriCorps Project of Western Massachusetts Legal Services; updated and revised by Jeff Wolf, Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại August 2013

Tiểu bang Massachusetts có một "Hướng dẫn Cấp dưỡng Con cái” (Child Support Guidelines) mà các thẩm phán phải sử dụng để tìm xem bên cha mẹ không có quyền nuôi con sẽ phải trả bao nhiêu tiền cấp dưỡng con cái mỗi tuần.

Bạn có thể tìm ra số tiền cấp dưỡng con cái mà bạn nên được hưởng bằng cách sử dụng Hướng dẫn Cách tính Tiền Cấp dưỡng Con cái (Child Support Guidelines Worksheet) Bạn sẽ cần thông tin từ báo cáo tài chính của bên cha mẹ kia để điền vào bản hướng dẫn này. Có thể sẽ hơi khó nêu bạn chưa từng bao giờ làm điểu này. Bạn có thể xem biểu tính mẫu (Sample Worksheet) để tham khảo cách điền thông tin ra sao. Department of Revenue Child Support Services (Các Dịch vụ Tiền cấp dưỡng Con cái của Sở Thuế) có một máy tính trực tuyến (Online calculator) mà bạn có thể dùng để ước tính xem tòa có thể ra lệnh bao nhiêu tiền cấp dưỡng con cái. Tòa án sẽ dựa vào Bản Hướng dẫn Tiền Cấp dưỡng Con cái để quyết định xem bên cha mẹ kia sẽ phải trả bao nhiêu tiền. Trong một số trường hợp hiếm hoi, tòa án có thể sẽ đưa ra một số tiền khác với hướng dẫn.

Thông thường, tòa án sẽ yêu cầu bên cha mẹ kia trả it nhất là $80 một tháng. Một số trường hợp hiếm hoi, nêu bên cha mẹ kia có rất ít tiền, tòa án có thể không yêu cầu anh ta phải trả một chút nào cả.

Nếu bên cha mẹ kia hiện không đi làm, tòa án có thể yêu cầu anh ta đi tìm kiếm việc làm và báo cáo với tòa về những nỗ lực tìm kiếm việc làm của anh ta.

16. Con tôi sẽ bị ảnh hưởng thế nào nếu bên cha mẹ kia còn có con khác nữa?

Nếu người cha của con bạn có con cái khác, bạn có thể được hưởng ít tiền cấp dưỡng hơn. Theo hướng dẫn Tiền cấp dưỡng Con cái, thẩm phán phải xem xét số tiền cấp dưỡng mà người cha phải trả theo một án lệnh cấp dưỡng khác đã được ban hành trước khi quyết định số tiền cấp dưỡng dành cho con bạn.

Để tỉm xem điều này ảnh hưởng đến tiền cấp dưỡng bạn hưởng như thế nào, bạn cần biết người cha trả bao nhiêu tiền cấp dưỡng cho những đứa con khác. Trừ bớt số tiền đó từ thu nhập trước khi khấu trừ thuế của người cha. Sử dụng số tiền còn lại như là thu nhập của người cha khi bạn dùng Hướng dẫn Tính Tiền Cấp dưỡng (Support Guidelines Worksheet) để tính xem anh ta phải trả bao nhiêu tiền cấp dưỡng cho con bạn,

Ví dụ

Giả dụ bên cha mẹ kia kiếm được $100 một tuần trước khi thuế bị khấu trừ, và anh ta trả  $25 một tuần để cấp dưỡng cho một đứa con khác. Lấy $100 trừ đi $25, sẽ còn lại  $75. Viết $75 vào hàng thu nhập hàng tuần của người cha khi bạn dùng Hướng dẫn Tính Tiền Cấp dưỡng (Support Guidelines Worksheet) để biết xem anh ta phải trả bao nhiêu tiền cấp dưỡng cho con bạn.

17. Tôi có thể thay đổi án lệnh tiền cấp dưỡng nuôi con để được hưởng nhiều hơn hay không?

Bạn có thể được hưởng nhiều tiền cấp dưỡng con cái hơn nếu "financial circumstances” (hoàn cảnh tải chính) của bạn đã thay đổi đáng kể từ lần ra án lệnh trước. Một vài ví dụ của thay đổi là:

 • thu nhập của bên cha mẹ kia tăng ít nhất 20%;
 • con lớn nhất của bạn được 13 tuối;
 • bạn kiếm được ít nhất $20,000 khi bạn có được án lệnh và hiện tại bạn kiếm được ít hơn; hoặc
 • một đứa con của bạn trước kia không sống chung với bạn nhưng nay don về sống chung với bạn.

Các bước để tìm xem các thay đổi có đủ lớn để xin thay đổi án lệnh cấp dưỡng con cái là:

 • Kiểm tra Hướng dẫn Tính Tiền Cấp dưỡng (Child Support Guidelines Worksheet) hoặc máy tính trực tuyến (online calculator).
 • Điền các thông tin mới.
 • Chia thông tin trả lời trên Bản hướng dẫn hoặc kết quả tính toán trực tuyến cho số tiền cấp dưỡng bạn hiện đang hưởng.
 • Nếu kết quả là 1.2 hoặc hơn, bạn có thể xin được một án lệnh mới.

Bạn sẽ cần nộp một Khiếu nại Chỉnh sửa (Complaint for Modification) để đề nghị một án lệnh cấp dưỡng nuôi con mới.  

Bạn cũng sẽ cần một chánh án tòa hoặc một nhân viên cảnh sát chuyển đơn kiện bên cha mẹ kia bằng một trát đòi hầu tòa (một giấy chính thức mà nói với bên cha mẹ kia rằng tòa án chuẩn bị làm một cuộc điều trần. Tại cuộc điều trần, tòa có thể đưa ra một án lệnh mới). Nếu bạn có thu nhập thấp, hãy nộp một Tuyên thệ Bần cùng (Affidavit of Indigency) để đề nghị tiểu bang trả cảnh sát phí.

Sau đó bạn sẽ phải đi tới tòa trong ngày diễn ra cuộc điều trần. Bạn sẽ cần mang những thứ sau:

 1. Báo cáo Tài chính (Financial Statement) đã hoàn tất của bạn.
 2. Hướng dẫn Cách tính Tiền Cấp dưỡng Con cái (Child Support Guidelines Worksheet) đã hoàn tất của bạn.
 3. mẫu chỉ định tiền lương (wage assignment form) của bạn.
 4. bất cứ bằng chứng nào về việc các sự kiện trong hồ sơ của bạn (“financial circumstances” (hoàn cảnh tài chính)) đã thay đổi.

Nếu bên cha mẹ kia không có mặt tại cuộc điều trần

Nếu bên cha mẹ kia không có mặt, thẩm phán sẽ yêu cầu trình ra bằng chứng về việc bên cha mẹ kia biết về ngày có cuộc điều trấn đó. Hãy đưa cho thẩm phán trát đòi hẩu tòa mà chánh án tòa đã ký sau khi trao cho bên cha mẹ kia giấy tờ của tòa án. Bạn sẽ vẫn cần chứng tỏ cho thẩm phán rằng thu nhập của bên cha mẹ kia hoặc các sự kiện về hồ sơ của bạn đã thay đổi rất nhiều. Nếu bạn làm tất cả những điều này, thẩm phán sẽ đưa ra đòi hỏi nhiều tiền cấp dưỡng hơn.  

Nếu bên cha mẹ kia có mặt tại cuộc điều trần

Nếu bên cha mẹ kia có mặt, tòa sẽ yêu cầu bạn và anh ta gặp với một cán bộ quản chế. Tòa làm việc này để xem nếu hai bên có thể đi đến một thỏa thuận. Nếu bạn có một án lệnh bảo vệ 209A, hãy yêu cầu được ngồi trong phòng riêng biệt. Bạn có quyền pháp lý để có thể được ngồi trong một phòng khác với bên cha mẹ kia. Cán bộ quản chế sẽ đi qua đi lại giữa hai bên và cố gằng giúp hai bên đi đến một thỏa thuận. Bạn không bắt buộc phải đồng ý với bất cứ điều gì bạn cảm thấy không công bằng. Bạn có quyền trao đổi với thẩm phán. Thẩm phán thường ra quyết định rằng bên cha mẹ kia phải trả cho bạn theo mức Hướng dẫn Tiền Cấp dưỡng Con cái đưa ra, hoặc gần ở mức đó. Nếu bạn quyết định đồng ý với mức ít hơn như vậy, hãy đảm bảo rằng bạn đã thực sự suy nghĩ kỹ về điều đó.

18. Nếu ngay lập tức tôi cần nhiều tiền cấp dưỡng con cái hơn thì sao?

Khi bạn nộp đơn bạn cũng cần nộp một Kiến nghị Cấp dưỡng Tạm thời (Motion for Temporary Support) để đề nghị tòa ra lệnh về tiền cấp dưỡng con cái (hoặc đòi nhiều tiền cấp dưỡng con cái hơn) ngay lập tức. Nếu bạn được phê chuẩn kiên nghị này, bạn sẽ được một án lệnh tạm thời về tiền cấp dưỡng con cái mà sẽ có hiệu lực cho đến khi cuộc điều trần cuối cùng được thực hiện. Nếu bạn không nộp một Motion for Temporary Support (Kiến nghị Cấp dưỡng Tạm thời), bạn sẽ phải đợi cho đến khi quyết định được đưa ra trong cuộc điều trần cuối cùng. Bạn có thể sẽ phải đợi hàng tháng trời. Một kiến nghị sẽ làm cả cho hồ sơ của bạn được xem xét quyết định nhanh chóng hơn nhiều.

Xem Câu hỏi 7 Nếu tôi cần tiền cấp dưỡng con cái ngay lập tức thì sao? để biết thêm thông tin về việc nộp một Kiến nghị Cấp dưỡng Tạm thời (Motion for Temporary Support).

Nếu bạn nộp một Khiếu nại Chỉnh sửa (Complaint for Modification), và bạn có thể chỉ ra rằng bên cha mẹ kia đồng ý với những sự kiện cơ bản (ví dụ như số tiền hiện tại anh ta kiếm được), bạn có thể nộp một Motion for Summary Judgment. (Kiến nghị Xét xử Sơ lược). Việc này sẽ cho bạn có được một xét xử sau cùng nhanh chóng hơn. Nhưng nộp một Motion for Summary Judgment (Kiến nghị Xét xử Sơ lược) chỉ dùng cho các trường hợp khi không có những tranh cãi thực sự về các sự kiện. Nếu bạn nghĩ rằng các sự kiện đưa ra là rõ ràng và không thể tranh cãi được, việc nói chuyện với một người được đào tạo về pháp lý là một ý hay. Bạn có thể gọi tới văn phòng các dịch vụ pháp lý ở địa phương bạn (local legal services office) để xem họ có thể giúp đỡ bạn hay không.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý