Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Các đơn xin án lệnh tránh xa khác dành cho nguyên đơn

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute (Viện Cải Cách Luật Massachusetts)
Sự xem xét lại Tháng Tư, 2021

Cách nào để thay đổi hoặc chấm dứt án lệnh cách ly 209A của tôi?

Cách nào để thay đổi hoặc chấm dứt án lệnh 209A của tôi?

Trong trường hợp khẩn cấp do COVID-19 khi các tòa án đóng cửa, hãy gửi biểu mẫu của quý vị qua email cho lục sự tòa án đã ban hành lệnh 209A mà quý vị hiện đang có ngay bây giờ.

Gọi cho họ để:

1. Chắc chắn rằng họ đã nhận các biểu mẫu của quý vị.

2. Để biết được ngày, giờ và sự hướng dẫn cho phiên tòa điều trần của quý vị, và

3. Cho quý vị biết người kia trong vụ kiện của quý vị sẽ được thông báo như thế nào.

Sử dụng Công Cụ Tìm Tòa Án để lấy địa chỉ email và số điện thoại của lục sự.

Nộp Plaintiff’s Motion to Modify or Terminate Abuse Prevention Order (Kiến Nghị của Nguyên Đơn về Sửa Đổi hoặc Chấm Dứt Án Lệnh Ngăn Chặn Bạo Hành) nếu quý vị đã có án lệnh kiềm chế và quý vị cần:

 • thay đổi một lệnh đang có hiệu lực, hoặc
 • chấm dứt một lệnh hiện đang có hiệu lực bây giờ.

Nếu vật nuôi của quý vị cần được bảo vệ và trước đây quý vị không yêu cầu án lệnh 209A, quý vị có thể yêu cầu đưa chúng vào ngay bây giờ. Tập tin:

Nếu quý vị cần thêm biện pháp bảo vệ ngay lập tức

Sử dụng Plaintiff's Emergency Ex Parte Motion to Modify Abuse Prevention Order (Kiến Nghị Chia Tay Khẩn Cấp của Nguyên Đơn để Sửa Đổi Án Lệnh Ngăn Chặn)

Petition Filed Pursuant to G.L. c. 209A, § 11 Relative To Domesticated Animal(s) (Bạo Hành) .

Trong kiến nghị:

 1. Sao chép một phần của lệnh 209A mà quý vị cần thẩm phán thay đổi.
 2. Đưa ra lý do tại sao quý vị cần thẩm phán thay đổi phần đó ngay lập tức để nó giúp quý vị được bảo vệ nhiều hơn. Trên mẫu đơn đề nghị viết vào ô sau “Để hỗ trợ yêu cầu này, Nguyên Đơn tuyên bố:”
 • Điều gì đã xảy ra cho thấy quý vị cần được bảo vệ nhiều hơn ngay lập tức và
 • Quý vị sẽ gặp nguy hiểm như thế nào nếu bị đơn được thông báo trước khi quý vị có phiên tòa điều trần về đề nghị thay đổi lệnh này.

Để bảo mật thông tin

Nếu điều quan trọng là phải giữ bảo mật bất kỳ thông tin nào, quý vị có thể yêu cầu tòa ngăn tiết lộ thông tin đó. Xem Giữ địa chỉ và thông tin của quý vị an toàn.

 • Nếu có bất cứ điều gì trong các giấy tờ 209A mà quý vị cần phải giữ không cho những người có quyền được phép xem nó.
 • Hoặc nếu quý vị cần giữ bảo mật thông tin khác trong các giấy tờ tòa án của quý vị.

Lý do để giữ bảo mật thông tin phải không chỉ đơn giản là để bảo vệ quyền riêng tư của quý vị. Nhưng chứng tỏ rằng quý vị cần tòa án giữ bảo mật thông tin để tránh không ai có thể sử dụng nó để làm hại quý vị.

Cách thay đổi hoặc kết thúc - trước đây (Các biểu mẫu khác mà quý vị có thể cần)

o mật thông tin phải không chỉ đơn giản là để bảo vệ quyền riêng tư của quý vị. Nhưng chứng tỏ rằng quý vị cần tòa án giữ bảo mật thông tin để tránh không ai có thể sử dụng nó để làm hại quý vị.

Quý vị sẽ phải cần giấy tờ tùy thân để thay đổi hoặc kết thúc lệnh của tòa án

Tòa án phải chắc chắn rằng người muốn thay đổi hoặc chấm dứt án lệnh cách ly 209A hiện tại chính là người đã nộp đơn khiếu kiện ngay từ đầu.

Điều quan trọng là phải xác minh danh tính của bất kỳ ai muốn thay đổi hoặc chấm dứt Án Lệnh cách ly. Để ngăn chặn nếu có người cố gắng mạo danh quý vị, lục sự tòa án cần yêu cầu giấy tờ nhận dạng từ bất kỳ ai yêu cầu sửa đổi hoặc chấm dứt án lệnh 209A.

Nếu quý vị yêu cầu tòa án thay đổi hoặc chấm dứt lệnh 209A của quý vị, họ cần so sánh chữ ký trên đơn kiến nghị của quý vị với chữ ký trong đơn khiếu kiện ban đầu của quý vị. Họ phải đảm bảo 2 chữ ký đều khớp nhau.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý

Court Service Centers Offer Chat

 

If it is
Monday-Friday
between
9am and 12pm