Điều gì sẽ xảy ra nếu người bạo hành tôi nộp đơn xin một lệnh bảo vệ hoặc vụ án hình sự chống lại tôi?

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute (Luật sư Jeff Wolf cho MassLegalHelp)
Sự xem xét lại Tháng Tư, 2021

Đôi khi người bạo hành cố gắng để nhận được án lệnh cách ly 209A chống lại những người mà họ đã từng bạo hành để quay trở lại với họ. Các thẩm phán biết điều này. Thẩm phán không được ban hành án lệnh cách ly đối với người bạo hành quý vị ngay cả khi họ yêu cầu. Nhưng đôi khi những người bạo hành có thể nhận được lệnh bảo vệ chống lại những người mà họ đã bạo hành.

Nếu quý vị cố gắng xin một án lệnh cách ly và người đã bạo hành quý vị cũng yêu cầu một lệnh chống lại quý vị, tòa án có thể đưa ra “án lệnh cách ly song phương”. Điều này có nghĩa là mỗi người trong số các quý vị có án lệnh cách ly chống lại người kia.

Nếu thẩm phán ban hành án lệnh cách ly song phương, thẩm phán phải đưa ra lý do tại sao họ lập án lệnh cách ly đối với cả hai quý vị. Thẩm phán cũng phải viết ra “người tấn công đầu tiên” là ai. Điều này có nghĩa là thẩm phán phải quyết định xem người nào có nhiều khả năng nhất sẽ bạo hành người kia. Thẩm phán cần viết điều này ra giấy để cảnh sát biết phải làm gì nếu có vấn đề. Abuse Prevention Guidelines (Xem Hướng Dẫn Ngăn Chặn Bạo Hành) 6:07 (trang 167).

Nếu quý vị nhận được án lệnh cách ly 209A chống lại quý vị, hãy nghiêm túc thực hiện nó. Đi đến phiên tòa điều trần, bất kể ai nói với quý vị điều gì. Nếu quý vị không tham dự phiên tòa điều trần, thẩm phán có thể ban cho người đã ngược đãi bạo hành quý vị một án lệnh cách ly đối với quý vị. Quý vị không muốn điều đó xảy ra, vì nhiều lý do:

 • Người bạo hành có thể nói dối về quý vị hoặc bịa ra những điều quý vị đã làm để họ có thể khởi kiện quý vị.

 • Nếu người bạo hành nhận được lệnh chống lại quý vị, quý vị cần chú ý đến hành vi bạo hành của chính họ. Có vẻ như bạo lực gia đình là lỗi của quý vị cũng như lỗi của họ.

 • Điều này rất nguy hiểm cho quý vị. Nếu mỗi người quý vị có lệnh bảo vệ song phương, cảnh sát có thể không biết phải làm gì khi có vấn đề. Quý vị có thể gặp khó khăn khi bị cảnh sát bắt giữ người bạo hành vì đã vi phạm lệnh của quý vị. Điều này làm cho quý vị kém an toàn hơn.

 • Nó cho phép kẻ bạo hành làm tổn thương quý vị bằng cách sử dụng chính hệ thống được thiết lập để bảo vệ quý vị.

Đến tòa án vào ngày của phiên tòa điều trần và nói với thẩm phán điều gì đã thực sự xảy ra. Cố gắng nói chuyện với  an advocate or lawyer (một người biện hộ hoặc luật sư) trước phiên tòa điều trần để giúp quý vị chuẩn bị. Nói với thẩm phán:

 • Quý vị là nạn nhân của bạo lực gia đình. Nếu quý vị có thể, hãy nói với thẩm phán về lịch sử người kia đã bạo hành quý vị như thế nào, vết thương trong quá khứ, hồ sơ y tế, cuộc gọi của cảnh sát, v.v. Hãy mang theo báo cáo, hình ảnh hoặc nhân chứng của cảnh sát hoặc y tế nếu có thể. Nếu quý vị không có bất kỳ thứ nào trong số những thứ này, hãy nói với thẩm phán một số chi tiết về những gì đã xảy ra.

 • Nói với thẩm phán

  • Nếu quý vị cho rằng người bạo hành chỉ đang cố gắng yêu cầu lệnh chống lại quý vị vì quý vị đã rời bỏ họ hoặc vì quý vị có lệnh chống lại họ hoặc vì họ đang cố gắng giành quyền nuôi con hoặc bởi quý vị có một người bạn tình mới hoặc vì bạn bè của họ nói với họ, v.v.

  • Nếu quý vị chưa bao giờ làm tổn thương thể chất hoặc cố gắng làm tổn thương thể chất người đã bạo hành quý vị.

  • Nếu quý vị chưa bao giờ khiến người kia sợ hãi vì quý vị bị tổn thương về thể chất, hoặc

  • Nếu quý vị không bao giờ bắt người khác quan hệ tình dục với quý vị trái với ý muốn của họ.

Trước khi quý vị vào phòng xử án, hãy đọc bản tuyên bố (“Bản Khai Có Tuyên Thệ”)

mà người ngược đãi quý vị đã điền vào khi họ nhận được án lệnh cách ly đối với quý vị. Quý vị có thể lấy Bản Khai Có Tuyên Thệ này từ hồ sơ trong văn phòng lục sự. Nếu có những lời khai trong bản khai đó không đúng sự thật, hãy nói sự thật với thẩm phán.

Thẩm phán chỉ nên ban hành lệnh hạn chế 209A chung (lệnh chống lại cả hai người) nếu họ tin rằng mỗi người thực sự đang gặp nguy hiểm từ người kia. Nếu thẩm phán ra lệnh đối với cả hai quý vị, họ phải viết ra các sự kiện khiến họ quyết định cả hai đang gặp nguy hiểm từ nhau. Báo cáo bằng văn bản của thẩm phán về những sự kiện này được gọi là “kết quả phát hiện”. Nếu thẩm phán ra lệnh bảo vệ người đã bạo hành quý vị đối với quý vị, hãy yêu cầu một bản sao văn bản của các kết quả phát hiện đó. Quý vị có thể muốn đưa chúng cho luật sư hoặc người biện hộ và suy nghĩ về việc nộp đơn kháng cáo.

Tôi phải làm gì nếu người bạo hành nộp đơn tố cáo hình sự đối với tôi?

Đôi khi, những kẻ lạm dụng cố gắng “trả thù” bằng cách nộp đơn tố cáo hình sự đối với nạn nhân của họ. Quý vị nên nhìn nhận vấn đề này rất nghiêm trọng. Nếu người khác buộc tội quý vị, quý vị sẽ cần một luật sư. Nếu quý vị không có đủ khả năng thuê luật sư, tòa án cần chỉ định một luật sư cho quý vị nếu có thể phải ngồi tù.

Hãy cho luật sư của quý vị biết tiền sử bạo lực gia đình và quý vị là nạn nhân thực sự. Mỗi văn phòng Luật Sư Biện Lý có những cách khác nhau để giải quyết những sự vụ “trả đũa” này (các vụ việc kẻ ngược đãi nộp đơn tố cáo hình sự đối với nạn nhân của họ như một cách để đáp trả lại họ). Trợ Tá Luật Sư Biện Lý có thể biết lịch sử vụ việc của quý vị và có thể không tin câu chuyện của kẻ bạo hành. Trợ Tá DA có thể giảm phí và không tiếp tục vụ án hình sự chống lại quý vị. Đó là điều tốt nhất có thể xảy ra. Nhưng quý vị không thể chắc chắn DA sẽ loại bỏ vụ kiện này. (Xem Criminal Complaints (Khiếu Kiện Hình Sự) để biết thêm thông tin về những gì xảy ra trong các vụ án hình sự)

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý

Court Service Centers Offer Chat

 

If it is
Monday-Friday
between
9am and 12pm