Bạn đang ở đây

Hướng dẫn 209A Mới về Xin một Án lệnh Tránh xa trong khi Các tòa án đều Đóng cửa

Ấn hành bởi Attorney Jeff Wolf for MassLegalHelp
Tháng Tư Tháng, Năm 2012

Khi các tòa án đều đóng cửa sẽ có một thẩm phán “theo yêu cầu”. Nếu bạn cần một án lệnh tránh xa trong khi các tòa án không mở cửa, bạn có thể tới đồn cảnh sát.

Phần 11:00 Hướng dẫn 2011 (2011 Guidelines), trang 191 nói rằng

thẩm phán “theo yêu cầu” sẽ trao đổi với cảnh sát trước, hoặc sẽ đảm bảo rằng:

 1. Bạn điền một Đơn khiếu kiện 209A và Cam đoan;
 2. Cảnh sát kiểm tra hồ sơ tòa án để xem đã hoặc đang có một án lệnh tránh xa chống lại bị đơn hay không. Các hồ sơ tòa án là Thông tin Hồ sơ Hành động Tòa án (CARI) và Dữ liệu Đăng ký Các Án lệnh Tránh xa toàn Tiểu bang;
 3. Cảnh sát phải kiểm tra Hệ thống Quản lý Lệnh bắt giữ để xem đã từng có lệnh bắt giữ đưa ra đối với bị cáo hay chưa.

Sau khi cảnh sát cung cấp các thông tin cho thẩm phán, thẩm phán sẽ trao đổi trực tiếp với bạn.

Nếu thẩm phán ban cho một án lệnh khẩn cấp, thì án lệnh đó chí là tạm thời. Án lệnh đó chỉ có hiệu lực đến hết ngày làm việc kế tiếp mà thẩm phán có mặt tại tòa án. Thẩm phán sẽ phải yêu cầu bạn tới tòa vào 9 giờ sáng để dự một buổi điều trần.Thẩm phán cũng phải nói cho bạn biết rằng án lệnh đó sẽ hết hạn vào hết ngày làm việc đó nếu bạn không có mặt tại tòa.

Thẩm phán và cảnh sát phải đảm bảo rằng chắc chắn rằng sẽ có một thẩm phán thực sự có mặt tại tòa án vào ngày làm việc tiếp theo.

Cảnh sát sẽ mang giấy tờ đó đên tòa án thích hợp.

Thẩm phán “theo yêu cầu” sẽ cho bạn biết đi đến tòa án nào ngày làm việc kết tiếp?

Phần 11:00 Hướng dẫn 2011 (2011 Guidelines), trang 192 nói rằng
thấm phán “theo yêu cầu” thường sẽ gửi bạn đến Tòa án Quận hoặc Tòa án Thành phố Boston nơi bạn hiện đang sinh sống.

Đôi khi thấm phán “theo yêu cầu” sẽ gửi bạn đến Tòa án Gia đình và Di chúc, nhưng chỉ trong trường hợp:

 1. bạn và bị đơn đã có án vụ tại Tòa án Gia đình và Di chúc mà
  1. có vấn đề tranh chấp về quyền nuôi và thăm viếng con cái hay
  2. có khả năng sẽ có tranh chấp về quyền nuôi hay thăm viếng bởi vì bạn đã nộp 209A,

 1. bạn đồng ý để chuyển án vụ tới Tòa án Gia đình và Di chúc.

Kể cả khi bạn đồng ý, thẩm phán cũng không được gửi bạn đến Tòa án Gia đình và Di chúc nếu:

 • bị đơn đã bị bắt giữ vì ngược đãi hoặc một lệnh bắt giữ đã được đưa ra hay cảnh sát sẽ đề nghị một lệnh bắt giữ, hay
 • Tòa án Gia đình và Di chúc đúng không mở thường kỳ và toàn thời gian, hay
 • bạn không thể xin được đúng Tòa án Gia đình và Di chúc.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý