Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Điều gì xảy ra khi án lệnh cách ly 209A kết thúc?

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute (Viện Cải Cách Luật Massachusetts)
Sự xem xét lại Tháng Tư, 2021

Án lệnh cách ly 209A của quý vị chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: nó có thể có hiệu lực trong 2 tuần, 6 tháng hoặc trong 1 năm.

Hãy xem án lệnh cách ly gần đây nhất của quý vị để tìm ngày hết hạn. Một phiên điều trần được lên lịch vào cùng ngày án lệnh của quý vị hết hạn. Quý vị phải tham dự phiên điều trần đó nếu quý vị vẫn cần Án Lệnh Cách Ly . Nếu quý vị không tham dự phiên điều trần, án lệnh sẽ hết hiệu lực vào cuối ngày.

Hãy nhớ!

Nếu án lệnh cách ly của quý vị hết hạn, tất cả các phần của án lệnh sẽ hết hạn theo đó.

Điều này bao gồm các án lệnh yêu cầu bị đơn:

 • không được phép bạo hành quý vị.
 • không được phép liên lạc với quý vị hoặc con cái của quý vị.
 • tránh xa nhà của quý vị, trường học của trẻ em hoặc nơi thờ cúng, v.v.

 • Lệnh về quyền nuôi con, thăm gặp và cấp dưỡng con trẻ.

Nếu thẩm phán không gia hạn án lệnh cho quý vị và quý vị vẫn phải cần án lệnh cho quyền giám hộ, cấp dưỡng hoặc thăm gặp:

 • Nộp hồ sơ mới tại  Probate & Family Court (Tòa Án Di Chúc & Gia Đình)
 • Nộp  kiến ​​nghị về các lệnh tạm thời về quyền nuôi con, cấp dưỡng con trẻ, thời gian nuôi dạy con cái hoặc  thăm gặp và
 • Hẹn ngày điều trần về kiến nghị của quý vị đối với các lệnh tạm thời khi quý vị nộp hồ sơ vụ kiện mới.

Lý do khi quý vị nộp kiến nghị các lệnh tạm thời và lên lịch điều trần có thể mất vài tuần đến vài tháng trước khi thẩm phán xét xử kiến ​​nghị của quý vị hoặc có thể mất vài năm để có được quyết định cuối cùng về những sự vụ này.

Để biết thêm thông tin về việc yêu cầu án lệnh tạm thời, hãy xem What can I do if I need a court order right away?( Tôi có thể làm gì nếu tôi cần án lệnh của Tòa án ngay lập tức?)

Nếu thẩm phán không gia hạn lệnh của quý vị và quý vị cần án lệnh cách ly trong tương lai, quý vị có thể nộp đơn khiếu kiện 209A mới.

Quý vị không phải đợi một khoảng thời gian nhất định trước khi nộp đơn khiếu kiện khác, nhưng quý vị cần cho thẩm phán thấy rằng tình trạng bạo hành đã trở nên tồi tệ hơn.

Gọi tới đâu để được giúp đỡ

Đường dây nóng:

 • Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cận kề, xin gọi 911.
 • Nếu bạn không đang trong nguy hiểm cận kề, bạn có thể gọi cho SafeLink theo số 1-877-785-2020, đường dây nóng về bạo hành trong gia đình của tiểu bang Massachusetts, hoặc, cho
 • Casa Myrna Vasquez 1-800-992-2600
 • Cả hai số điện thoại này đều mễn phí. Những tổ chức này có thể cung cấp cho bạn  thông tin và giúp đỡ bạn hiểu biết về những lựa chọn của bạn. Họ cũng giúp bạn thiết lập một kế hoạch an toàn để ứng dụng, khi bạn sẵn sàng.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý