Head’s up — MassLegalHelp is getting a new look!

At the beginning of March, we will be relaunching this website with a brand-new look. You may notice some things moved around, but our main content will stay the same. We hope the improved design will make it easier to find what you are looking for.

 

COVID-19 và Nhà cửa

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại Ngày 30 tháng 8 năm 2021

Có lệnh cấm trục xuất quốc gia không?

Vào ngày 26 tháng 8, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã chấm dứt lệnh cấm trục xuất quốc gia của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh  (Centers for Disease for Control, CDC) Hoa Kỳ.

Nếu bạn nhận được thông báo trục xuất, bạn không cần phải chuyển ra ngoài. Chỉ có tòa án mới có thể ra lệnh cho bạn rời khỏi nhà của bạn. Đăng ký xin hỗ trợ thuê nhà và trợ giúp pháp lý.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý

Court Service Centers Offer Chat

 

If it is
Monday-Friday
between
9am and 12pm