Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

COVID-19 Và điện nước

Sự xem xét lại Ngày 17 tháng 11 năm 2020

Các công ty điện nước gas không được phép cắt dịch vụ tại gia đình của bạn

Bộ Điện Nước Công Cộng (DPU) có kéo dài thời hạn điện nước gas trong thời gian khẩn cấp bang Massachusetts.

Bộ Điện Nước Gas Công Cộng cấm các công ty điện nước cắt dịch vụ từ ngày trước 1 tháng 4 năm 2021.

Điều lệ này gọi là lệnh cấm "moratorium."

DPU nhắc rằng chúng tôi không muốn bạn phải trả hóa đơn quá nhiều tiền cho các công ty điện nước gas khi tất cả kết thúc. Vì vậy chúng ta nên cố gắng hết sức trả hóa đơn tiền điện nước gas mặc dù các công ty không thể cắt dịch vụ của gia đình bạn. 

Cuối cùng, một khi tình trạng khẩn cấp của bang kết thúc, DPU hi vọng các công ty điện nước gas sẽ tạo điều kiện hợp lí để giúp bạn chi trả hóa đơn trước khi họ cắt dịch vụ của gia đình bạn.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý