COVID-19 và lợi ích DTA

Sự xem xét lại Ngày 23 Tháng Ba 2020

Các văn phòng của Bộ Hổ Trợ Chuyển Tiếp (DTA) đều đóng cửa không gặp khách trực tiếp

Chỉ làm hẹn nếu muốn gặp trực tiếp

Vì COVID-19, bắt đầu từ thứ tư 18/3 và cho đến khi có thông báo chính thức, văn phòng DTA địa phương sẽ đóng cửa không tiếp khách khách trực tiếp.

Nhưng họ vẫn phục vụ bạn qua điện thoại và qua mạng,

Bạn vẫn có thể làm việc với DTA:

Nộp đơn xin SNAP

 • qua mạng
  dùng DTAConnect.com
 • fax:
  Trung tâm xử lí hồ sơ DTA số
  (617) 887-8765
 • mail:
  DTA Document Processing Center
  P.O. Box 4406
  Taunton, MA 02780 or
 • Thông qua những người cung cấp SNAP Gọi:
  Project Bread (800) 645-8333
  The Food Bank of Western MA (413) 247-9738
  The Greater Boston Food Bank (617)427-5200, hoặc
  các đối tác MA SNAP khác: Mass.gov/snap-outreach.
 • DTA không nhận đơn SNAP trực tiếp.

Nộp đơn xin TAFDC hoặc hổ trợ tiền mặt EAEDC

Gọi DTA tại địa phương của bạn để bắt đầu làm đơn xin TAFDC hoặc EAEDC hổ trợ tiền mặt.

Bạn không thể nộp đơn xin hổ trợ tiền mặt qua mạng hoặc đến trực tiếp văn phòng.

Thẻ EBT

Nếu bạn cần có hoặc cần thay thẻ EBT mới, gọi đến đường dây hổ trợ DTA tự động số (877) 382-2363. 

Văn phòng Hổ trợ gần chỗ bạn nhất sẽ gửi cho bạn thẻ thay thế

Theo dõi thông tin của DTA từ Twitter @DTA_Listens
Mass.gov/DTA

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý