Bạn đang ở đây

Quyền có một Thông dịch tại Tòa án của Bạn

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại Tháng tư 2013

Tôi có quyền có một thông dịch viên khi tôi đến tòa án không?

Có.  Nếu việc hiểu và nói tiếng Anh là một khó khăn đối với bạn, bạn có quyền có một thông dịch viên tại tòa án. Ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn là gì không thành vấn đề. Tòa án phải cung cấp cho bạn một thông dịch viên.

Tôi làm thế nào để yêu cầu một thông dịch viên?

Hãy nói với vị thư ký tòa án rằng bạn cần một thông dịch viên. Thường sẽ có một biểu đồ “I Speak” được niêm yết hoặc nằm trên bàn của vị thư ký tòa án.

Hãy chỉ vào ngôn ngữ của bạn trên biểu đồ “I Speak”. Vị thư ký tòa án sẽ biết được ngôn ngữ bạn nói. Vị thư ký tòa án sẽ tìm một thông dịch viên nói ngôn ngữ của bạn.

Ngoài ra, mỗi toà án đều có một thư ký đặc biệt cọi là “Liên lạc Toà án.” Liên lạc Toà án có nhiệm vụ yêu cầu thông dịch. Hệ thống toà án niêm yết tên và thông tin liên lạc của các Liên lạc Toà án (Court Liaison) trên trang web của mình.

Dịch vụ thông dịch viên tốn bao nhiêu tiến?

Thông dịch viên tại tòa án được cung cấp miễn phí cho bạn. Tòa án sẽ chi trả cho thông dịch viên.

Thông dịch viên tòa án làm những gì?

Công việc của người thông dịch viên tòa án là giúp bạn trao đổi với tòa án. Thông dịch viên tòa án là những người làm việc chuyên nghiệp. Họ là những người thông thạo cả tiếng Anh và ngôn ngữ của bạn.  

Công việc của người thông dịch tòa án là:

  • nói cho bạn biết những gì nhân viên tòa án nói với bạn;
  • nói cho bạn biết những câu hỏi trong các mẫu đơn ở tòa án;
  • nói cho nhân viên tòa án bạn đang nói gì với họ;
  • dịch những điều bạn nói sang tiếng Anh để trả lời các mẫu đơn;
  • trao đổi mọi chi tiết những gì được nói với bạn và những gì bạn nói. Ông ấy hay bà ấy không được thêm bớt hay thay đổi hoặc bỏ qua bất cứ điều gì.

Một thông dịch viên tòa án không được phép:

  • nhận tiền hoặc quà tặng từ bạn;
  • có những trao đổi riêng tư với bạn;
  • chia sẻ những thông tin về án vụ của bạn với bất cứ ai khác;
  • đứng về một bên nào hoặc đưa ra quan điểm riêng của ông ấy hay bà ấy về án vụ của bạn

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý