Bạn đang ở đây

Head’s up — MassLegalHelp is getting a new look!

At the beginning of March, we will be relaunching this website with a brand-new look. You may notice some things moved around, but our main content will stay the same. We hope the improved design will make it easier to find what you are looking for.

 

Nếu tôi đang ở trong tù hay trại giam thì sao?

Ấn hành bởi Merrimack Valley North-Shore Legal Services, Inc.
Sự xem xét lại Tháng 9 năm 2013

Bạn không thể dùng Cam kết Nghèo túng hay Cam kết Nghèo túng dành cho Tù nhân nếu bạn đang khiếu kiện hạt hay tiểu bang buộc họ phải thả bạn ra khỏi tù hoặc trại giam.

Nhưng nếu bạn đang khiếu kiện các cơ quan thuộc hạt hay tiểu bang, hoặc các viên chức hay nhân viên của họ về một việc gì đó đã xảy ra trong tù hay trong trại giam, và bạn không có khả năng trả các phí tổn liên quan đến các án vụ của bạn, bạn cần dùng một mẫu đơn dành cho tù nhân. Dùng Cam kết Nghèo túng dành cho Tù nhân (Inmate’s Affidavit of Indigency) để yêu cầu toà miễn các lệ phí và chi phí bình thường.

Nếu bạn đang yêu cầu toà trả giúp các “lệ phí và chi phí thêm”, bạn có thể dùng Cam kết Nghèo túng dành cho người không phải tù nhân.

Trước khi thẩm phán phê duyệt yêu cầu của bạn, thẩm phán sẽ ra phán quyết cho nhà tù hay trại giam nộp một bản sao của trương mục nhà ăn của bạn cho 6 tháng vừa qua.

Nhưng bạn có thể yêu cầu toà ra phán quyết trả cho các chi phí phục vụ trát hầu toà và đơn khiếu kiện trong lúc chờ đợi, để án vụ của bạn có thể được bắt đầu tiến hành.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý