Bạn đang ở đây

Cam kết Nghèo túng của tôi có được bảo mật không?

Ấn hành bởi Merrimack Valley North-Shore Legal Services, Inc.
Sự xem xét lại Tháng 9 năm 2013

Công chúng không thể xem bản Cam kết Nghèo túng của bạn và những khoản lệ phí mà bạn được toà miễn cho. Cũng không có ai liên quan trong án vụ của bạn có thể xem những giấy tờ này.

Ngoài bản thân bạn và luật sư của bạn thì những người có thể xem bản Cam kết Nghèo túng của bạn là những người được trả tiền, như:

  • nhân viên toà án được uỷ quyền,    
  • cảnh sát trưởng hoặc phó chánh án toà người phục vụ thong báo của bạn hoặc
  • bộ phận thanh toán của toà báo nếu bạn cần đăng thông báo của bạn. 

Nếu bạn cần ai đó khác xem hoặc lấy bản sao của những giấy tờ này, bạn phải nộp cho toà và đưa cho người đó việc cho phép của bạn bằng văn bản. 

Nếu một bên khác trong án vụ muốn xem các hồ sơ của bạn, họ phải có được án lệnh của toà cho phép họ làm điều đó.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý