Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Criminal Offender Record Information (CORI)

Get free legal help with your CORI

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý

Governor Patrick signs CORI Reform

Governor Patrick signs CORI Reform bill
(photo credit: Holland Hinman/Governor's Office)

MY NAME IS NOT C.O.R.I.

Their pens can’t define me, old RAP sheets can’t confine me I’m the author of my story and my name is not C.O.R.I.

© 2011 Taqwa The Edutainer

(photo credit: Boston Workers Alliance)