Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Thăm viếng có giám sát

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại February 2022

"Bạo hành gia đình" ám chỉ tới  rất nhiều kiểu ngược đãi mà một thành viên trong gia đình, một người  sống chung trong hộ gia đình, hoặc một  bạn tình gây ra cho một thành viên khác trong gia đình, một người chung sống khác, hoặc bạn tình kia. "Bạo hành gia đình" cũng ám chỉ tới rất nhiều  hình thức ngược đãi mà một người gây ra cho một người khác trong những mối quan hệ tình cảm hẹn hò hoặc mang tính chấthữa hẹn.

  • hãm hại bạn về thể chất
  • tìm cách hãm hại bạn về thể chất
  • làm cho bạn lo sợ rằng những hãm hại nghiêm trọng về thể chất sắp xảy ra cho bạn, hoặc
  • đe dọa , gây áp lực hoặc ép buộc bạn quan hệ tình dục

Án lệnh này của tòa nhằm giúp bảo vệ bạn khỏi những hãm hại thêm nữa. Nó được gọi là môt "án lệnh phòng tránh ngược đãi", một "án lệnh tránh xa", hoặc một "209a".

"Bạo hành gia đình" đôi khi được gọi là "hành hung', và nó cũng được ám chỉ tới những ngược đãi lặp đi lặp lại của  power and control (quyền lực và kiểm soát) trong gia đình, hộ gia đình chung sống, và những mối quan hệ tình cảm thân mật.

Know Your Rights: Domestic Violence, (Hãy biết đến những Quyền của Bạn: Bạo hành Gia đình), được ấn hành bởi American Bar Association (Hiệp hội Luật sư Mỹ), nói rằng " Bạo hành gia đình là một chuỗi lặp đi lặp lại của nhiều hành vi điều khiển nhằm đạt được và duy trì quyền lực và sự kiểm soát đối với một bạn tình, như bạo hành về thể chất, ngược đãi về tinh thần, cô lập nạn nhân, hăm dọa, áp bức và nạt nộ.

 

Ấn hành bởi Jeff Wolf
Sự xem xét lại Tháng 5, 2006

Trong các trường hợp liên quan đến bạo lực gia đình, Tòa án Quản chế và Gia đình có thể ra lệnh thăm viếng được giám sát. Đôi khi lệnh của tòa án cho rằng việc viếng thăm được giám sát diễn ra tại một trung tâm thăm viếng được giám sát. Đôi khi tòa án ra lệnh rằng chuyến thăm được giám sát bởi một người không làm việc tại một trung tâm thăm viếng được giám sát.

How to Request an Order for Supervised Visitation - Instructions Hướng dẫn về cách yêu cầu một Lệnh thăm viếng được giám sát - có thông tin về cách yêu cầu có lệnh để được viếng thăm tại một trung tâm thăm viếng được giám sát bởi một cá nhân.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý