Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Phục vụ Một trát hầu tòa

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại September, 2008

Nếu tôi không thể trả chi phí để phục vụ một trát hầu tòa thì sao?

Có những chi phí để phục vụ một trát hầu tòa. Tốn phí bao gồm phí trả cho nhân chứng, và dịch vụ nếu bạn dùng một phó cảnh sát hoặc một phó quận. Nếu bạn không có khả năng để chi trả các chi phí này, bạn có thể yêu cầu tiểu bang trợ giúp trả phí dịch vụ và phí nhân chứng. Bạn sẽ cần điền một mẫu gọi là “Bản khai Nghèo túng” và có thể phải điền một mẫu thứ hai gọi là “Phần phụ của Bản khai Nghèo túng”. Bạn dùng những mẫu này để chứng tỏ rằng thu nhập của bạn thấp và bạn có đủ điều kiện để được tiểu bang trợ giúp trả các chi phí trong việc phục vụ một trát hầu tòa. Trong Phần 2 của mẫu Bản khai Nghèo túng, bạn nhớ đánh dầu ô phục vụ trát hầu tòa và ghi xuống số tiền chi phí. Nên nhớ rằng nếu bạn nhờ một người bạn phục vụ trát hầu tòa, bạn không cần phải trả phí dịch vụ.

Bạn có thể dùng một phó chánh án (deputy sheriff) hay nhân viên cảnh sát (constable) để trao một trát hầu tòa. Bạn không cần phải là một luật sư hay một viên chức chính quyền để trao tận tay một trát hầu tòa. Bạn có thể yêu cầu một người bạn làm điều đó.  Dùng một phó chánh án hoặc nhân viên cảnh sát có thể giúp bạn đảm bảo rằng việc đó được thực hiện đúng cách thức, và làm cho cả quá trình được dễ dàng hơn. Nhưng làm như thế sẽ tốn kém. Nếu bạn có một người bạn có thể trao trát hầu tòa, anh ấy hay cô ấy cần trao trát hầu tòa đó theo đúng cách thức yêu cầu để bạn có thể chắc chắn rằng nhân chứng của bạn sẽ tới tòa.

Sau đây là các bước:

 1. Lấy một đơn xin trát hầu tòa (subpoena form). MassLegalHelp có một mẫu đơn xin trát hầu tòa trống mà bạn có thể đăng tải về và hoàn tất trên máy vi tính của bạn hoặc in ra rồi điền bằng tay. Bạn cũng có thể lấy đơn xin trát hầu tòa tại phòng thư ký tòa án.
 2. Hãy xem đơn xin trát hầu tòa mẫu (sample subpoena form) để biết cách điền đơn như thê nào.
 3. Tính toán xem “nhân chứng phí” sẽ là bao nhiêu trong án vụ của bạn. Nhân chứng phí ở Masachuseets là $6.00 cho mỗi ngày người nhân chứng tham dự tại tòa cộng thêm một khoản phí đi lại là 10 cent cho mỗi dặm từ nhà nhân chứng đến tòa và ngược lại. Nếu nhân chứng có một trụ sở kinh doanh hoặc nơi làm việc trong thành phố hoặc thị trấn nơi tòa án tọa lạc. thì 10 cent một dặm được tính từ nơi nhân chứng làm việc tới tòa. Nhân chứng phí và chi phí đi lại cho một ngày tham dự tại tòa sẽ phải trả trước cho nhân chứng. Bạn có thể ước tính số dặm. (Thêm thông tin ở bước 11)
 4. Bạn có thể không cần người nhận trát hầu tòa phải có mặt tại tòa. Nếu cái bạn thực sự muốn là một giấy tờ như hồ sơ trả lương, bạn có thể yêu cầu người đó gửi “bản sao được xác nhận là có thực và đầy đủ” của giấy tờ đó tới tòa thay vì có mặt ở tòa. Khi bạn phục vụ trát hầu tòa, bạn có thể đính kèm lá thư hướng dẫn cho người đó cách gửi các giấy tờ thay vì đi tới tòa. Có những thứ mà người đó phải làm nếu anh ấy hoặc cô ấy muốn gửi một tài liệu thay vì đi tới tòa. Xem phần thư mẫu (sample letter).
 5. Tra cứu địa chỉ của người mà bạn muốn phục vụ trát hầu tòa. Nếu bạn muốn hồ sở tiền lương, tra cứu nơi làm việc của bên cha mẹ kia trong cuốn niên giám điện thoại. Gọi cho họ và hỏi địa chỉ, và tìm xem ai là người chịu trách nhiệm giữ hồ sơ trả lương (cũng được gọi là “Người giữ Hồ sơ.”)
 6. Dùng tên và địa chỉ, điền một đơn xin trát hầu tòa (subpoena form). Khi điền đơn, bạn nhớ bao gồm:
  1. bạn yêu cầu điều gì,
  2. người mà bạn yêu cầu,
  3. tòa án mà người đó cần phải tới,
  4. khi nào thì người đó cần có mặt ở đó, và
  5. tên của án vụ của bạn (Tên bạn vs. Bên cha mẹ kia). Hãy xem phần trát hầu tòa mẫu (sample subpoena).
 7. Trát hầu tòa phải được công chứng. Đem đơn xin một trát hầu tòa bạn đã điền tới gặp bất cứ công chứng viên nào. Thông thường sẽ có một công chứng viên tại Tòa Đô chính hay tại ngân hàng của bạn. Công chứng viên sẽ công chứng trát hầu tòa đóng dấu của bà ấy một cách miễn phí hoặc chỉ với vài đô la.  
 8. Làm photocopy đơn xin trát hầu tòa đã công chứng và Tuyện thệ Dich vụ (affidavit of service) đính kèm với trát hầu tòa.
 9. Bạn có thể nhờ một người bạn trao trát hầu tòa, nhưng người bạn của bạn phải:
  1. trên 18 tuổi, và
  2. không phải nhân chứng trong án vụ của bạn, và
  3. không có mối liên hệ nào với người nhận trát hầu tòa.
 10. Đưa cho người bạn của bạn "nhân chứng phí", để đưa cho nhân chứng. Viết xuống số tiền nhân chứng phí vào mặt sau của cả 3 bản sao của affidavit of service (Tuyên thệ Phục vụ). Người  bạn của bạn có thể đem các bản sao của trát hầu tòa tới nơi làm việc của bên cha mẹ kia. Cô ấy phải điền vào cả 3 bản sao của affidavit of service (Tuyên thệ Phục vụ) (bản khai đi kèm với trát hầu tòa mà nói rằng cô ấy đã đưa trát hầu tòa cho nhân chứng).
 11. Người bạn của bạn có thể đưa trát hầu tòa cho nhân chứng (người chịu trách nhiệm trả lương) hoặc nhân viên lễ tân hoặc chủ sở hữu của doanh nghiệp. Khi người bạn của bạn chuyển trát hầu tòa cô ấy cần:
  1. nói với người mà có ấy đang chuyển trát hầu tòa rằng cô ấy trao cho họ một trát hầu tòa;
  2. trao cho người nhận bản gốc đã công chứng của trát hầu tòa
  3. trao cho người nhận một bản sao của bản khai phục vụ mà cô ấy đã điền trong đó nói rằng cô ấy đã chuyển trát hầu tòa; và
  4. trao cho người nhận khoản tiền nhân chứng phí.
 12. Đem bản sao thứ hai của  trát hầu tòa bản gốc của bản khai phục vụ theo cùng với bạn khi tới tòa.  Bạn có thể cần phải thể hiện rằng bạn đã thực hiện việc phục vụ trát hầu tòa theo đúng cách thức yêu cầu.

Việc phục vụ trát hầu tòa thường tốn kém. Chi phí bao gồm nhân chứng phí, và dịch vụ phí nếu bạn dùng một phó chánh án hay một nhân viên cảnh sát, Nếu bạn không có khả năng trả các chi phí đó, bạn có thể đề nghị tiểu bang trả cho dịch vụ và nhân chứng phí. Xem Câu hỏi 6: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể trả lệ phí khiếu nại hoặc đơn được xem xét?

Ấn hành bởi Jeff
Sự xem xét lại May 27, 2008

Trát hầu tòa là gì?

Một tráthầu tòa (đọc là  "suh-pee-nah") là một thông báo chính thức yêu cầu một người có mặt tại tòa án để đưa lời khai và làm chứng. Trát hầu tòa cũng có thể yêu cầu một người mang đến tòa những tài liệu cụ thể nào đó. Ví dụ, trong một vụ án về cấp dưỡng con cái, bạn có thể muốn sử dụng chứng từ ngân hàng của bên đối nghịch để chứng minh rằng anh ấy có khả năng tài chính để chia sẻ các tốn phí cho việc nuôi con. Nếu bạn không thể tự mình xin được những chứng từ ngân hàng đó, bạn có thể dùng trát hầu tòa yêu cầu những chứng từ ngân hàng. Ngân hàng sẽ phải có mặt tại tòa cùng với những tài liệu mà bạn đã yêu cầu. 

Một trát hầu tòa có thể giúp tôi như thế nào?

Đôi khi bạn cần lời khai của một ai đó mà người đó không tự nguyện tới tòa. Đôi khi có những tài liệu mà bạn không thể truy cập được lại có thể giúp cho bạn trong vụ án. Phục vụ một trát hầu tòa có thể cung cấp những bằng chứng mà bạn cần để làm phía đứng của bạn vững chắc hơn tại tòa.

Tôi phải làm gì để phục vụ một trát hầu tòa ?

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ
chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm
một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý