Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Thời gian nuôi dạy con và Đến thăm

Ấn hành bởi Luật sư Jeff Wolf cho MassLegalHelp
Tháng Tư Tháng 8, 2015

Phần Thời gian nuội dạy con và Đến thăm nói về thời gian con cái của bạn dành cho bên cha mẹ mà chúng không chung sống cùng. Chúng tôi cũng có một bài nói về các quyền của ông bà được có thời gian với các cháu của họ grandparents' rights.

Trước kia Toà án Gia đình và Di chúc thường gọi thời gian mà trẻ em dành cho một bên cha mẹ mà chúng không chung sống cùng là “đến thăm” (visitation). Tháng 7 năm 2015, Toà thay đổi những từ họ dùng trong các mẫu của họ thành “thời gian nuôi dạy con” (parenting time). Toà án nói rằng “thời gian nuôi dạy con” là thời gian mà trẻ em dành cho bên cha mẹ mà chúng không chung sống cùng. Toà án sẽ vẫn dùng từ “đến thăm” cho việc đến thăm có giám sát và đến thăm của ông bà.

Thông thường Toà án sẽ đưa ra án lệnh “thời gian nuôi dạy con” khi trẻ em sống hấu hầu hết thời gian với một bên cha mẹ.

Nếu bạn và bên cha mẹ kia không thể thoả thuận về thời gian nuôi dạy cọn hoặc đến thăm, bạn có thể ra toà. Thẩm phán sẽ đưa ra quyết định. Phần này có các thông tin về việc thẩm phán đưa ra các quyết định này như thế nào.

Quan trọng

Bạo hành Gia đình
Toà án không thay đổi từ “đến thăm” trong các vụ án về án lệnh tránh xa 209A. Các toà án Gia đình và Di chúc có thể đưa ra các án lệnh đến thăm trong những trường hợp này, nhưng chỉ khi bên nguyên cáo yêu cầu.

Toà án đã không thay đổi từ “đến thăm có giám sát”. Các toà án vẫn gọi đến thăm có giám sát là “đến thăm”. Nếu có bạo hành gia đình, các toà án có thể đưa ra án lệnh rằng bên cha mẹ ngược đãi phải dưới sự đến thăm có giám sát supervised visitation.

Ông bà

Đôi khi ông bà được quyền đến thăm grandparents' rights. Các toà án vẫn gọi việc thăm viếng của ông bà là “đến thăm”.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý