Bạn đang ở đây

Grandparent Visitation

Ấn hành bởi Jeff Wolf, Viện Cải Cách Pháp luật
Sự xem xét lại Tháng 10, 2011

Đôi khi ông bà có quyền đến thăm cháu.

Nhưng họ chỉ có quyền này nếu có lệnh của tòa

Nếu ông bà và cha mẹ đồng ý về việc viếng thăm, họ không phải ra tòa.

Nếu họ không đồng ý, trong vài tình huống nhất định ông bà có thể phải có lệnh của tòa án cho phép họ đến thăm.

Ở bang Masachusetts, ông bà có quyền yêu cầu tòa cho thăm nếu:

 • cha mẹ lập gia đình và rồi ly dị;
 • cha mẹ vẫn còn kết hôn, nhưng sống ly thân và có lệnh của tòa về việc ly thân; hoặc
 • một hoặc cả hai cha mẹ đều đã chết; hoặc
 • cha mẹ chưa bao giờ kết hôn, họ sống riêng, và

Ông bà bên phía mẹ là ông bà ngoại. Họ có thể xin viếng thăm nếu:

 • cha mẹ chưa bao giờ cưới nhau,
 • họ sống riêng,

Tòa có thể cho ông bà quyền thăm viếng nếu ở buổi hầu tòa họ cho thấy là:

 • Việc thăm viếng là ích lợi tốt nhất cho trẻ;
 • Họ có mối quan hệ quan trọng với cháu trước khi có ca kiện về việc được viếng thăm;
 • Sẽ có hại cho sức khỏe, an toàn và phúc lợi của trẻ nếu cháu không thể gặp ông bà.

Thậm chí ông bà không có mối quan hệ quan trọng với trẻ trước khi có ca kiện, tòa vẫn có thể ban lệnh cho phép viếng thăm. Tòa cho quyền viếng thăm nếu ông bà có thể chứng minh được là việc viếng thăm là rất cần thiết để bảo vệ trẻ khỏi “sự tổn hại nghiêm trọng”.

Có mẫu đơn khởi kiện court form petition mà ông bà có thể nộp để yêu cầu quyền viếng thăm cháu

Tòa án Quản Chế và Gia đình có hướng dẫn instructions về việc điền đơn này.

Trong phần hướng dẫn, tòa yêu cầu ông bà muốn có quyền viếng thăm phải đính kèm bảng tuyên thệ cùng với đơn kiện. Bảng tuyên thệ là văn bản viết mà bạn kí. Không có đơn “bảng tuyên thệ” Bằng việc kí văn bảng bạn thề là những gì bạn viết là đúng sự thật. Hướng dẫn cho là bảng tuyên thệ phải mô tả:

 • Việc liên quan và mối quan hệ giữa ông bà và cháu
 • Tại sao mối liên hệ giữa ông bà và cháu phải được giảm thiểu hoặc kết thúc
 • Mức quan hệ hiện thời nếu có
 • Sự tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc phúc lợi của trẻ có thể xảy ra nếu không có lệnh được cho viếng thăm

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý