Bạn đang ở đây

Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

Как продемонстрировать судье, что присуждение мне опекунства будет отвечать интересам ребенка?

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại tháng 7 năm 2023

Thẩm phán sẽ quyết định cha hoặc mẹ có quyền nuôi con dựa vào “phúc lợi tốt nhất cho con trẻ.” Họ cấp quyền nuôi con cho cha/mẹ người mà có thể đáp ứng nhu cầu tốt nhất cho đứa con.

Nếu bạn muốn thẩm phán quyết định cho bạn có quyền nuôi con, bạn phải cho họ thấy bạn có quyền nuôi con là điều tốt nhất cho con bạn Bạn phải cho thẩm phán nhiều bằng chứng:

 

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý