Head’s up — MassLegalHelp is getting a new look!

At the beginning of March, we will be relaunching this website with a brand-new look. You may notice some things moved around, but our main content will stay the same. We hope the improved design will make it easier to find what you are looking for.

 

If the parents are not married, how does the judge decide custody?

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute
Tháng Tư Tháng 2 năm 2022

Người mẹ có toàn quyền nuôi con hợp pháp legal và thể chất physical nếu không có lệnh của tòa về quyền nuôi con của con bạn.

Nếu bạn chưa kết hôn và bạn cần có lệnh quyền nuôi con, thẩm phán phải1 :

  • Duy trì mối quan hệ giữa con và người chăm sóc chính càng nhiều càng tốt;
  • Cân nhắc đứa trẻ sống với ai trong suốt 6 tháng trước khi ca kiện về quyền nuôi con bắt đầu;
  • Cân nhắc xem cha/mẹ có mối quan hệ cha mẹ và cá nhân với đứa trẻ; và
  • Cân nhắc xem cha mẹ có thực hiện trách nhiệm đúng theo phúc lợi tốt nhất cho đứa trẻ không, ví dụ như cung cấp nhà ở, lên cuộc hẹn về y tế, và đưa con bạn đi học đúng giờ.

Thẩm phán chỉ có thể ra lệnh chia sẻ quyền nuôi con nếu như cha hay mẹ có

  • Một thỏa thuận về quyền nuôi con; hoặc
  • Thành công thực hiện trách nhiệm nuôi con, ví dụ như có những quyết định đúng cùng nhau, trước khi ca kiện được bắt đầu.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý