Want to share what you like about MassLegalHelp with us?

 

If a married parent asks for a temporary custody order, how does the judge decide?

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute
Tháng Tư Tháng 2, 2022

Nếu bạn đã kết hôn và nộp đơn ly dị, xin hổ trợ riêng biệt, hoặc xin có quyền nuôi con, cả hai cha/mẹ tự động được chia sẻ quyền nuôi con tạm thời shared legal custody với con của mình.

Nhưng tòa án có thể ban lệnh tạm thời về trọn quyền nuôi con sole legal custody cho một người hoặc cha hoặc mẹ. Sau đó thẩm phán phải viết ra lý do tại sao chia sẻ quyền nuôi con hợp pháp sẽ không mang đến ích lợi tốt nhất cho con bạn.

Nếu thẩm phán quyết định chia sẻ quyền nuôi con hợp pháp không mang lại lợi ích tốt nhất cho con bạn, thẩm phán phải xem tất cả các sự thật quan trọng để xem:

  • có thành viên nào trong gia đình bạn nghiện rượu hay thuốc,
  • cha/mẹ bỏ rơi con bạn, và
  • cả hai cha mẹ đều hài lòng và có thể cùng làm việc với nhau để chăm sóc con của bạn.

Thẩm phán phải cân nhắc tất cả các sự thật quan trọng, không chỉ những điều này không.

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý