Bạn đang ở đây

How does the judge decide which parent should have custody?

Ấn hành bởi Massachusetts Law Reform Institute
Sự xem xét lại Tháng 2 2022

Thẩm phán cần phải quyết định dựa vào “lợi ích tốt nhất cho trẻ” Luật “lợi ích tốt nhất cho trẻ” yêu cầu tòa án tập trung vào nhu cầu của trẻ chứ không phải nhu cầu của cha mẹ. Tòa án yêu cầu tòa án chuyển quyền nuôi con cho cha mẹ nào có thể đáp ứng nhu cầu tốt nhất cho trẻ.1.

Thẩm phán cân nhắc rất nhiều thứ để xem lợi ích tốt nhất cho trẻ là gì:

  • Trẻ có một nơi an toàn để sống không?
  • Trẻ có được ăn uống và ăn mặc đầy đủ không?
  • Trẻ có được giám sát đủ không?
  • Trẻ có được hổ trợ đầy đủ về mặt tình cảm không?
  • Cha hay mẹ là người đã chăm sóc trẻ?
  • Cha hay mẹ, có ai lạm dụng trẻ không?
  • Cha hay mẹ có lạm dụng thuốc chích và uống rượu không?
  • Cha hay mẹ có bạo lực gia đình và trẻ chứng kiến không?

Ghi chú

1 Luật pháp nói rằng trong việc ra lệnh hoặc phán quyết liên quan đến quyền nuôi con, "quyền của cha mẹ, trong trường hợp không có hành vi sai trái, cần phải giữ bình đẳng, và hạnh phúc,và phúc lợi của trẻ em sẽ quyết định quyền nuôi con của họ. Khi xem xét về sự hạnh phúc và phúc lợi của trẻ, tòa án sẽ xem xét liệu điều kiện sống hiện tại hay quá khứ của đứa trẻ có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất, tinh thần, đạo đức hoặc cảm xúc của trẻ hay không General Laws, Chapter 208, section 31.

 

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ Lúc này

Bạn có thể đủ điều kiện dể được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí từ chương trình trợ giúp pháp lý của địa phương bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một luật sư miễn phí, Tìm trợ giúp pháp lý